Ændring i samlet antal aktier og stemmer i Nordea

31-05-10 10:30 | Pressemeddelelse


MÅ IKKE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, VIDEREGIVES I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER HONGKONG


Den rettede nyudstedelse af C-aktier i Nordea, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2010 som led i afdækningen af Nordeas langsigtede incitamentsprogram, er afsluttet, og C-aktierne er konverteret til stamaktier.

Som følge af de ændringer, der er sket i maj 2010, udgør det samlede antal aktier og stemmer i Nordea 4.042.542.751 pr. 31. maj 2010. Alle aktier er stamaktier, og hver aktie giver ret til én stemme. Nordea har ikke ret til at stemme for egne aktier.

Yderligere information:

Fredrik Rystedt, Chief Financial Officer, +46 8 614 7812

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80

Claus Christensen, pressechef, Danmark, 33 33 12 79

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).