Opsving i Østersøregionen på rette spor

08-06-10 9:00 | Pressemeddelelse

Økonomierne i Østersøregionen - Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland - har været ret isolerede fra statsgældskrisen i euroområdet. Årsagen er, at statsfinanserne i disse lande er i meget bedre form end i Sydeuropa. Derudover viser Estlands indsats for at opnå ØMU-medlemskab, at konvergensprocessen ikke er gået i stå.

I Estland har forventningerne til opsvinget fået yderligere næring, fordi der efter Kommissionens anbefaling er større sandsynlighed for indførelse af euroen i 2011. Vi vurderer risikoen for et politisk "nej" som meget lille. Opsvinget forventes at blive drevet af eksporten. I de kommende år bliver en af regeringens væsentligste udfordringer at nedbringe ledigheden og dermed understøtte forbruget.

Den lettiske økonomi er ved at stabilisere sig, og der er udsigt til et gradvist opsving i de kommende kvartaler. Den største drivkraft ventes at komme fra eksportsektoren. Et af de stigende usikkerhedselementer i økonomien er den politiske ustabilitet, som formentlig vil forværres i tiden op til parlamentsvalget i oktober. Stramningerne i statsbudgettet for 2011 bliver antageligvis udsat til efter valget.

Den litauiske økonomi er gradvist ved at rette sig; 1. kvartal 2010 var det svageste kvartal siden 2005 (i LTL). De vigtigste BNP-komponenter, undtagen privatforbruget og lagrene, faldt fortsat. Forbruget ligger dog fortsat på et lavt niveau, og husholdningerne kæmper med faldende lønninger og stigende ledighed. Vi forventer derfor kun træg økonomisk vækst i år.

I Rusland var det første skøn over BNP for 1. kvartal lavere end ventet, hvilket indikerer, at opsvinget i årets første måneder har været langsommere end ventet. Vi forventer dog, at væksten tiltager senere på året med eksporten som drivkraft. På længere sigt er det den lave aktivitet på kreditmarkederne, begrænset kapacitet i energisektoren og de forældede og ineffektive økonomiske strukturer, der udgør de største risici i forhold til væksten.

Nedgangen i den polske økonomi i 1. kvartal var midlertidig, og vi mener, at opsvinget er på rette spor. Vi ser flere tegn på stabilisering af arbejdsmarkedet og regner med, at ledigheden topper i år. Dermed kan væksten få ny næring fra områder, der har ligget stille under den globale finanskrise - nemlig investeringer samt kredit- og boligmarkedet. Det betyder dog også, at der er lagt op til finans- og pengepolitiske stramninger.

Yderligere information:

Helge J. Pedersen, cheføkonom, 33 33 31 26

Senioranalytiker Anders Svendsen, Polen, 33 33 3951

Annika Lindblad, analytiker, Baltikum og Rusland, +358 9165 59940

Claus Christensen, pressechef, Danmark, 33 33 12 79