Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

21-07-10 7:00 | Pressemeddelelse

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

- Vi har set en positiv udvikling i vores kunderelaterede forretning med et rekordhøjt antal nye fordel+ og private banking-kunder, og vi har styrket relationerne med vores store erhvervs­kunder. Vores markedsandele er vokset, og indtægterne i kundesegmenterne er steget 9 pct.

Koncernens resultat er i overensstemmelse med vores planer. Nettorenteindtægter holder sig på et pænt niveau trods lave renteniveauer. Gebyrer og provisionsindtægter er steget, og nettoresultat af poster til dagsværdi er faldet fra det høje niveau i 1. kvartal.

Vi er især glade for den fortsatte udvikling af vores relationsbankmodel og vores vækstinitiativer. Tilsammen skaber de et stærkt fundament for realiseringen af vores langsigtede finansielle mål. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2).

2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal:

  • Indtægter fra erhvervskunder steg 10 pct., og indtægter fra privatkunder steg 7 pct.
  • Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med 73.000 eller 2,6 pct.
  • Nedskrivninger på udlån, netto faldt 28 pct. til 26 bp eksklusive hensættelsen til den danske statsgarantiordning. Væksten i værdiforringede lån aftog, og de faldt en anelse.
  • Ordinært resultat faldt 17 pct. som følge af lavere nettoresultat af poster til dagsværdi.
  • Forventninger. Udsigterne er forbedrede med hensyn til den samfundsøkonomiske udvikling i Norden. Nedskrivninger på udlån, netto i 2010 forventes nu at være lavere end i 2009. Stabiliseringen af kreditkvaliteten fortsætter i takt med den økonomiske vækst. Nordea forventer fortsat, at det risikojusterede resultat bliver lavere i 2010 end i 2009 som følge af lavere indtægter i Group Treasury og Markets. (Se side 8 for den fulde ordlyd af forventninger)
Hovedtal,
EUR mio.
2.k.101.k.10Ænd., pct.2.k.09Ænd., pct.1.h.101.h.09Ænd., pct.
Nettorenteindtægter1.2491.23511.305-42.4842.661-7
Driftsindtægter i alt2.1612.303-62.359-84.4644.638-4
Resultat før nedskrivninger9751.139-141.243-222.1142.432-13
Nedskrivninger på udlån, netto-245-261-6-425-42-506-781-35
Nedskrivningsandel annualiseret, bp3537573655
Ordinært resultat730878-17818-111.6081.651-3
Risikojusteret resultat516678-24777-341.1941.524-22
Udvandet resultat pr. aktie, EUR0,130,160,150,290,34
Egenkapitalforrentning, pct.9,511,312,010,412,8

Yderligere information:

Christian Clausen, koncernchef+46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO+46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, pressechef, Danmark33 33 12 79

Dokumenter

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 (pdf, 268 KB)