Nordea ændrer bidragssatser

24-08-10 12:00 | Pressemeddelelse

Nordea Kredit forhøjer bidragssatserne på realkreditlån med variabel rente og afdragsfrie realkreditlån til private, men fastholder satsen for fastforrentede lån med afdrag.

Bidraget forhøjes ved fuld belåning med op til 0,0525 procentpoint for lån med variabel rente eller afdragsfrihed til helårsboliger og fritidshuse. For lån med både variabel rente og afdragsfrihed forhøjes bidraget ved fuld belåning med op til 0,105 procentpoint. Ændringen gælder eksisterende og nye realkreditlån og træder i kraft 1. oktober 2010.

Bidragssatserne for traditionelle realkreditlån med fast rente og afdrag ændres ikke.

Baggrunden for ændringen er de stigende omkostninger ved realkreditlån. Det lavere prisniveau på boligmarkedet betyder, at Nordea Kredit skal stille yderligere kapital til sikkerhed for realkreditlånene, og denne kapital er blevet dyrere. Samtidig har lavkonjunkturen ført til, at restancer og tab i Nordea Kredit er på et markant højere niveau end tidligere.

- Ændringerne i økonomien og markedsvilkårene har gjort det dyrere at yde danske realkreditlån. Med ændringerne af bidragssatserne for variabelt forrentede og afdragsfrie lån kan vi bevare en bæredygtig balance mellem prisen og de omkostninger og risici, der er forbundet med de forskellige lånetyper, siger Anders Jensen, leder af Banking Danmark i Nordea.

- Det traditionelle fastforrentede lån med afdrag er kun i mindre omfang påvirket af de øgede risici og omkostninger. Derfor kan vi fastholde bidraget på denne type lån, siger Anders Jensen.

Bidragssatser, realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse - 1. oktober 2010:
BelåningsgradTraditionelle
lån med fast
rente og afdrag *)
Lån med
variable
rente
Lån med
fast rente og
afdragsfrihed
Lån med både
variabel rente og
afdragsfrihed
0-50 pct.0,30000,33000,33000,3600
50-80 pct.0,90000,99000,99001,0800
Fuld belåning0,52500,57750,57750,6300
*) Satser for lån med fast rente og afdrag ændres ikke.

For et realkreditlån med variabel rente eller et afdragsfrit realkreditlån på 1 mio. kr. svarer forhøjelsen til 44 kr. pr. måned før skat og ca. 30 kr. pr. måned efter skat. For lån med både variabel rente og afdragsfrihed svarer ændringen til 88 kr. pr. måned før skat og ca. 60 kr. pr. måned efter skat.

Yderligere oplysninger:

Anders Jensen, leder af Banking Danmark, tlf. 3333 6916
Claus Christensen, pressechef, tlf. 3333 1279