Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2011 udpeget

24-09-10 18:06 | Pressemeddelelse

På Nordeas ordinære generalforsamling i 2010 blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2011 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer mht. stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

Nomineringsudvalgets sammensætning:
Torbjörn Magnusson, adm. direktør i If, udpeget af Sampo Abp
Kristina Ekengren, kancelliråd i det svenske erhvervsministerium, den svenske stat
Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden
Annika Andersson, leder af Corporate Governance & Information i Fjärde AP-fonden
Hans Dalborg, formand for bestyrelsen

Torbjörn Magnusson er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 24. marts 2011.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til nomineringsudvalget, skal fremsende disse skriftligt senest 31. december 2010 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12