Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

27-10-10 7:00 | Pressemeddelelse

Stærk kundeaktivitet og rekordhøje indtægter

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Nordea har haft et stærkt kvartal med rekordhøje indtægter og et af vores bedste ordinære resultater nogensinde. Den underliggende kundeaktivitet vokser fortsat, nedskrivninger på udlån falder, og det risikojusterede resultat er tilbage på sidste års niveau.

Vi har fået mere end 150.000 nye fordel+ og private banking-kunder indtil videre i år. Heraf er mere end 100.000 helt nye kunder i Nordea, og kundetilfredsheden i denne gruppe stiger fra et allerede højt niveau. Vores relationer med erhvervskunderne er stærke, og vi noterer en stor stigning i indtægterne. Den kraftige vækst i kapital under forvaltning fortsætter med en høj nettotilgang.

Det stærke resultat viser, at vi lykkes med gennemførelsen af vores vækstinitiativer. Vi fortsætter rejsen mod Great Nordea ved fortsat at øge effektiviteten og skabe positive kundeoplevelser. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2).

3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal:

  • Indtægter steg 9 pct.

  • Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med 47.500 eller 7 pct. annualiseret.

  • Nedskrivninger på udlån, netto faldt 16 pct. til 22 bp eksklusive hensættelsen til den danske statsgarantiordning.

  • Ordinært resultat steg 32 pct. som følge af højere nettorenteindtægter og nettoresultat af poster til dagsværdi.

  • Forventninger. Forventningerne er uændrede. (Se den fulde ordlyd af forventningerne på side 8).

Hovedtal,
EUR mio.
3. kvt.
2010
2. kvt.
2010
Ænd.,
pct.
3. kvt.
2009
Ænd.,
pct.
3. kvt. 2010[1]
DKK mio.
Nettorenteindtægter1.3101,24951.321-19.753
Driftsindtægter i alt2.3632.16192.277417.592
Resultat før nedskrivninger1.167975201.190-28.688
Nedskrivninger på udlån, netto-207-245-16-358-42-1.541
Nedskrivningsandel, ann., bp29355429
Ordinært resultat96073032832157.147
Risikojusteret resultat70751637729-35.263
Udvandet resultat pr. aktie, EUR0,180,130,15DKK 1,34
Egenkapitalforrentning, pct.12,29,511,712,2

[1] Supplerende information i forhold til den engelske version af kvartalsrapporten: beløbene for 3. kvt. 2010 i EUR omregnet til DKK
til den valutakurs, der er anvendt i resultatopgørelsen, dvs. gennemsnitskursen i 1.-3. kvt. 2010 7,4447 (se side 29).

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, pressechef, Danmark, 33 33 12 79

Dokumenter

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 (pdf, 259 KB)