Baltic Rim Outlook: væksten er tilbage

01-11-10 12:00 | Pressemeddelelse

Efter nogle hårde år for de baltiske lande, Polen og Rusland er krisen nu overstået, i hvert fald hvad angår den økonomiske vækst, som er vendt tilbage. Estlands forestående overgang til euroen signalerer starten på en ny æra for de baltiske lande.

Eksporten har været den primære drivkraft i de tidlige faser af opsvinget i regionen, mens udviklingen i de enkelte lande varierer meget. Polen ligger klart i spidsen, Rusland er på vej op i et højere gear, mens de baltiske lande fortsat kæmper for at få gang i den indenlandske efterspørgsel.

I Estland har den primære drivkraft bag opsvinget været eksporten. Trods begyndende fremgang på arbejdsmarkedet er forbruget fortsat skrøbeligt. Indførelsen af euroen forventes at styrke tilliden til økonomien både hjemme og i udlandet og dermed give yderligere næring til opsvinget. De offentlige finanser er på et holdbart niveau, mens økonomien står over for andre udfordringer, herunder stigende inflation og høj langtidsledighed.

I Letland er fokus på finanspolitisk konsolidering. Budgetunderskuddet skal trimmes til under 6 pct. af BNP i 2011 - en udfordring, da det udgjorde 10,2% i 2009. Der ses dog klart en gradvis forbedring af økonomien, selvom der er få tegn på opsving i den hjemlige økonomi. Det seneste valgresultat var godt nyt for markederne, men tilliden skal opretholdes for at sikre gunstige forhold på de lokale finansielle markeder.

Litauens BNP er stadig langt fra niveauerne fra før krisen, og også her er en stigning i den indenlandske efterspørgsel nødvendig. Væksten har været træg i år, men forventes at stige i 2011. En nedgang i eksportefterspørgslen vil dog formentlig betyde en fortsat svag økonomi i en længere periode. Der kræves også budgetnedskæringer, helst i følgeskab med en række strukturelle reformer. Stabile statsfinanser er nødvendige for at sikre en holdbar vækst.

Væksten i Rusland ventes at aftage i 2. halvår, hvilket indikerer, at væksten i hele 2010 bliver lavere end tidligere skønnet. Landbrugssektoren er blevet særligt hårdt ramt som følge af sommerens tørke. Selvom inflationen er steget, forventer vi ikke tocifrede tal i løbet af prognoseperioden. Budgetunderskuddet vil fortsat være ret stort på trods af fx stigende oliepriser og planer om privatisering.

Aktiviteten i den polske økonomi accelererer fortsat, og næsten alle områder er nu op i fuld omdrejning efter den globale krise. Imidlertid vurderer vi, at økonomien begynder at tabe momentum sidst på året og i 1. halvår 2011. Vores største bekymring er finanspolitikken i Polen, især fordi der afholdes valg næste år. Der fokuseres for tiden meget på centralbanken, da den første renteforhøjelse er tæt på.

Yderligere information:
Helge J. Pedersen, cheføkonom, 33 33 31 26
Senioranalytiker Anders Svendsen, Polen, 33 33 3951
Annika Lindblad, analytiker, Baltikum og Rusland, +358 9165 59940
Claus Christensen, pressechef, Danmark, 33 33 12 79