Hans Dalborg går af på generalforsamlingen 2011

21-12-10 12:52 | Pressemeddelelse

I dag har Nordeas bestyrelsesformand meddelt bankens valgkomite, at han ikke stiller op til genvalg på den ordinære generalforsamling i 2011. Bestyrelsen er samtidig informeret om Hans Dalborgs beslutning.

Hans Dalborg tiltrådte som adm. direktør i Nordbanken i 1991. Efter rekonstruktionen af Nordbanken havde han i årene omkring århundredeskiftet som adm. direktør en ledende rolle i gennemførelsen af den nordiske fusion mellem Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge, som skabte Nordea.

Efter fusionen var Hans Dalborg i et år næstformand for bestyrelsen, og i 2002 blev han valgt til formand for bestyrelsen i Nordea. Under hans formandskab er de fire banker blevet fuldt integreret, og Nordea har ekspanderet lønsomt i Polen, Baltikum og Rusland. Nordea er Nordens førende bank og er kommet stærkt igennem den seneste finanskrise med et stabilt resultat og en stærk balance. Banken er i dag blandt Europas største banker.

I en kommentar siger Hans Dalborg:
- Det er rette tid for mig og min familie og et passende tidspunkt for banken, at jeg overdrager formandskabet ved den ordinære generalforsamling i 2011. Jeg overtog posten som adm. direktør for en svensk bank i en meget kritisk situation midt i en bankkrise. Jeg træder tilbage som bestyrelsesformand i en førende europæisk bank med en stærk finansiel stilling og en klar strategi. Banken har gode fremtidsudsigter med stærke kunderelationer, engagerede medarbejdere og en kompetent ledelse og bestyrelse.

- Nu får jeg mere tid til familien - min hustru, mine børn og børnebørn - og til mine interesser, først og fremmest kultur, rejser og friluftsliv, mens jeg stadig er i vigør. Jeg bliver 70 næste år og vil færdiggøre forskellige andre opgaver, som også tager tid.

Yderligere information:
Hans Dalborg er til rådighed for kommentarer gennem Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79