Renteændring i Nordea

28-09-11 16:00 | Pressemeddelelse

Med virkning fra 4. november 2011 hæves udlånsrenterne for bankens privat- og erhvervskunder med op til 0,5 procentpoint.

Årsagen til rentestigningen er skærpede krav fra myndigheder og investorer samt stigende finansieringsomkostninger på de finansielle markeder.

- Nordea står som andre i den finansielle sektor overfor nye regler og krav, der øger omkostningerne til bankens råvarer, kapital, funding og likviditet, markant. Vi ønsker at opretholde Nordeas høje rating og dermed vores mulighed for at levere konkurrencedygtige ydelser til vores kunder. Vi tager derfor en række initiativer til at nedbringe bankens interne omkostninger, men den nye markedssituation gør det nødvendigt også at hæve priserne, siger Michael Rasmussen, landechef for Nordea i Danmark.

De nye satser vil kunne ses på nordea.dk efter ikrafttrædelsen. Satserne kan fra samme tidspunkt ses under produkterne i Netbank. Yderligere oplysninger: Pressekoordinator Stephan Ghisler-Solvang, 61 22 93 92.