Årsregnskabsmeddelelse 2010

02-02-10 15:33 | Pressemeddelelse

Indtægter, ordinært resultat og kundetilfredshed på rekordhøjt niveau 

Koncernchef Christian Clausens kommentar til årsregnskabsmeddelelsen:
- Nordeas vækststrategi har leveret endnu et stærkt kvartal. Det ordinære resultat er på et rekordhøjt niveau, og indtægterne overgår det rekordhøje niveau fra kvartalet før. For hele 2010 stiger ordinært resultat med 18 pct.

I 2010 har Nordea budt 200.000 nye fordel+ og private banking-kunder velkommen, og vores kundetilfredshed har aldrig været højere. Vi har gjort store fremskridt i arbejdet med at videreudvikle vores kunderelationer med både privat- og erhvervskunder, og det har ført til øget kundeaktivitet i alle segmenter.

2010 var en milepæl på vejen mod Great Nordea. Sideløbende med det stærke resultat har vi styrket vores markedsposition og forbedret vores kapital-, likviditets- og fundingposition for at opfylde kravene i det nye regelsæt.

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2).

4. kvartal (helåret 2010):

  • Indtægter steg 6 pct. i 4. kvartal (+3 pct. i 2010)

  • Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med 47.000 i 4. kvartal (+200.000 i 2010 svarende til en vækst på 7 pct.)

  • Nedskrivninger på udlån, netto var 23 bp i 4. kvartal (31 bp i 2010)

  • Ordinært resultat steg 12 pct. i 4. kvartal (+18 pct. i 2010)

  • Egenkapitalforrentningen var 12,8 pct. i 4. kvartal (11,5 pct. i 2010)

  • Foreslået udbytte pr. aktie EUR 0,29 (EUR 0,25 i 2009)

Hovedtal,
EUR mio.
4. kvt.
2010
3. kvt.
2010
Ænd.
pct.
4. kvt. 2009Ænd.
pct.
20102009Ænd. pct.
Nettorenteindtægter1.3651.31041.29955.1595.281-2
Driftsindtægter i alt2.5072.36362.158169.3349.0733
Resultat før nedskrivninger1.2371.1676939324.5184.561-1
Nedskrivninger på udlån, netto-166-207-20-347-52-879-1.486-41
Nedskrivningsandel, ann., bp2329523156
Ordinært resultat1.07196012592813.6393.07518
Risikojusteret resultat7217072533352.6222.786-6
Udvandet resultat pr. aktie, EUR0,190,180,110,660,60
Egenkapitalforrentning, pct.12,812,28,111,511,3

De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2010 er hhv. 7,45, 8,01 og 9,55 for poster i resultatopgørelsen.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Dokumenter

Årsregnskabsmeddelelse 2010 (pdf, 365 KB)