Velkommen til Nordeas ordinære generalforsamling 24. marts 2011

11-02-11 7:00 | Pressemeddelelse

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) indkalder til ordinær generalforsamling 24. marts 2011 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm i henhold til vedlagte indkaldelse.

Indkaldelsen offentliggøres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Meddelelse om, at indkaldelse er foretaget, sker ved annoncering i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 16. februar 2011. Information om den ordinære generalforsamling offentliggøres samme dag i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat og Hufvudstadsbladet.

Yderligere information:
Jan Larsson, leder af Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80