Kvartalsrapport 1. kvartal 2011

28-04-11 6:45 | Pressemeddelelse

Solidt kvartal

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Jeg er stolt over at præsentere endnu et stærkt kvartal. Vores kundestrategi og solide forretningsplatform fortsætter med at levere resultater. Indtægterne er på et rekordhøjt niveau. Både ordinært resultat og risikojusteret resultat steg mere end 10 pct. i forhold til 1. kvartal 2010.

Europæiske banker står over for store udfordringer med omkostningerne ved den nye regulering. Nordea vil tage de skridt, der er nødvendige for at fastholde sin position blandt de førende banker. I vores plan for 'det nye normale' vil vi fokusere på øget egenkapitalforrentning og gennemføre tiltag, der styrker kapital- og omkostningseffektiviteten.

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2).

1. kvartal 2011 sammenlignet med 1. kvartal 2010 (4. kvartal 2010):

  • Indtægter steg 9 pct. (0 pct.)

  • Risikojusteret resultat steg 14 pct. (+7 pct.)

  • Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med 210.000 eller 8 pct. (+47.000 svarende til en vækst på 6 pct.)

  • Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde 22 bp, 31 bp inklusive en engangshensættelse til den danske indskydergarantiordning (23 bp i 4. kvartal, 37 bp i 1. kvartal 2010)

  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 10,7 før overgangsbestemmelser (10,3 i 4. kvartal, 10,1 i 1. kvartal 2010)

  • Egenkapitalforrentning på 12,0 pct. (12,8 pct. i 4. kvartal, 11,3 pct. i 1. kvartal 2010)

Hovedtal, EUR mio.1. kvt.
2011
4. kvt.
2010
Ændr., pct.1. kvt.
2010
Ændr., pct.1. kvt.
2011 DKK mio.
Nettorenteindtægter1.3241.365-31.23579.870
Driftsindtægter i alt2.5102.50702.303918.712
Resultat før nedskrivninger1.2451.23711.13999.281
Nedskrivninger på udlån, netto-242-16646-261-7-1.804
Nedskrivningsandel, ann., bp31233731
Ordinært resultat1.0031.071-6878147.477
Risikojusteret resultat7717217678145.748
Udvandet resultat pr. aktie, EUR0,180,190,161,34
Egenkapitalforrentning, pct.12,012,811,312,0

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Dokumenter

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 (pdf, 325 KB)