Økonomisk Perspektiv: Verdensøkonomien klarer skærene

18-05-11 9:00 | Pressemeddelelse

Årets første måneder har budt på en række begivenheder, som har øget usikkerheden om det økonomiske opsving. Det er især bekymrende, at råvarepriserne har fortsat deres himmelflugt. Men også den fortsatte statsgældskrise i Europa og stramningen af den økonomiske politik i mange lande slører vækstudsigterne i den internationale økonomi. Når vi alligevel regner med, at verdensøkonomien klarer skærene skyldes det især, at det aktuelle vækstmomentum synes endnu stærkere end forudset ved begyndelsen af året. Vi forudser derfor fortsat en vækst i verdensøkonomien i år omkring 4% og en næsten tilsvarende vækst i 2012, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Den stærke økonomiske fremgang i vores nabolande Tyskland og Sverige gør eksportudsigterne ret lyse i år. Generelt oplever vi en stigende optimisme i erhvervslivet, hvilket indikerer, at den danske økonomi kan fortsætte vækstkursen, selvom terrænet er besværligt for tiden, siger Nordeas cheføkonom. De stigende priser på råvarer driver inflationen i vejret på et tidspunkt, hvor lønstigningstakten er behersket. Det udhuler husholdningernes købekraft. Samtidig stiger renten og den offentlige sektor skal på smalkost. Men selvom detailhandlen er under pres vil udsigten til stigende beskæftigelse og de pæne formuestigninger, vi har set igennem over de seneste år, holde fremgangen i privatforbruget intakt, siger Helge J. Pedersen.

Der er imidlertid ikke udsigt til nogen ny forbrugsfest. Det skyldes, at der sædvanligvis er en tæt sammenhæng mellem udviklingen i privatforbruget og boligpriserne. Og boligpriserne vil næppe stige i år. Udviklingen i antallet af lånetilbud tyder således på, at boligsalget fortsat udvikler sig svagt. Usikkerhed om den politiske fremtid og finansieringsformer kan også forklare trægheden på boligmarkedet. Men selvom renten vil stige henover prognoseperioden, vil boligbyrden forblive nogenlunde uændret, og i takt med at beskætigelsen stiger kan det lede vejen mod en behersket stigning i boligpriserne i 2012, siger Helge J. Pedersen.

I takt med, at den Europæiske Centralbank, ECB, hæver renten vil Nationalbanken også hæve den danske rente. Selvom ECB allerede har påbegyndt sin stramning af rentepolitikken for at dæmpe inflationsforventningerne i euroområdet, er der ingen grund til at vente dramatisk stigende renter herhjemme. Vi venter således, at Nationalbanken vil have hævet renten til 2,5% om to år. Det moderate renteniveau vil trods alt fortsat kunne understøtte det hjemlige boligmarked og de private erhvervsinvesteringer, siger Helge J. Pedersen, som samlet forventer en dansk vækst på 2% i år og lidt lavere i 2012.

Yderligere information:
CheføkonomHelge J. Pedersen33 33 31 26
SenioranalytikerTroels Theill Eriksen33 33 24 48
SenioranalytikerJan Strørup Nielsen33 33 51 15