Pressemeddelelse

04-07-11 16:00 | Pressemeddelelse

København, 4. juli 2011

Nordea hæver renten

Med virkning fra 15. august 2011 hæves udlånsrenterne for bankens privat- og erhvervskunder med op til 0,5 procentpoint.

Årsagen til rentestigningen er øgede finansieringsomkostninger på de finansielle markeder samt øgede omkostninger til Indskydergarantifonden.

De nye satser vil kunne ses på nordea.dk efter ikrafttrædelsen. Satserne kan fra samme tidspunkt ses under produkterne i Netbank.

Yderligere information:
Stephan Ghisler-Solvang, Group Identity & Communications, +45 33 33 4556 eller +45 61 22 93 92