Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

19-07-11 7:00 | Pressemeddelelse

Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.)

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Den solide fremdrift i forretningen fortsætter. Indtægterne fra kundeområderne steg 5 pct. i kvartalet, og både ordinært og risikojusteret resultat er højere end sidste år. Nedskrivninger på udlån ligger på det laveste niveau siden 2008, og kreditkvaliteten forbedres fortsat.

Samtidig er handelsresultatet faldet fra sidste kvartals høje niveau som følge af volatilitet på de finansielle markeder, og renteindtægterne er påvirket af øget og forlænget funding.

Nordeas relationsstrategi giver os et solidt fundament for at nå vores ambition i 'det nye normale' om en egenkapitalforrentning på niveau med de bedste europæiske banker på ca. 15 pct. I efteråret fortsætter vi med at forbedre kapitaleffektiviteten og iværksætter planer for at begrænse omkostningsvæksten i sidste del af 2011 og derefter fastholde omkostningerne stort set uændret fremover.

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1. halvår 2011 i forhold til 1. halvår 2010 (2. kvartal 2011 i forhold til 1. kvartal 2011):

  • Indtægter steg 9 pct. (faldt 7 pct.)

  • Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg 183.000 eller 6 pct. (+40.000 i 2. kvartal svarende til en vækst på 5 pct.)

  • Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde 17 bp eksklusive hensættelsen til den danske indskydergarantiordning, et fald fra 36 bp sidste år (12 bp i 2. kvartal, et fald fra 22 bp i 1. kvartal)

  • Ordinært resultat steg 21 pct. (faldt 5 pct.)

  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 11,0 før overgangsbestemmelser, en stigning fra 10,0 for et år siden (en stigning fra 10,7 i 1. kvartal 2011)

  • Egenkapitalforrentning på 11,7 pct., en stigning fra 10,4 pct. i 1. halvår 2010 (11,5 pct. i 2. kvartal 2011, et fald fra 12,0 pct. i 1. kvartal 2011)

Hovedtal, EUR mio.2. kvt.
2011
1. kvt.
2011
Ændr.
pct.
2. kvt.
2010
Ændr.
pct.
H1
2011
H1
2010
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter1.3261.32401.24962.6502.4847
Driftsindtægter i alt2.3422.510-72.16184.8524.4649
Resultat før nedskrivninger1.0671.245-1497592.3122.1149
Nedskrivninger på udlån, netto-118-242-51-245-52-360-506-29
Nedskrivningsandel, ann., bp1531352336
Ordinært resultat9491.003-5730301.9521.60821
Risikojusteret resultat643771-17516251.4141.19418
Udvandet resultat pr. aktie, EUR0,180,180,130,360,29
Egenkapitalforrentning, pct.11,512,09,511,710,4

De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2011 er hhv. 7,46, 7,83 og 8,94 for poster i resultatopgørelsen.

Yderligere information
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Dokumenter

Kvartalsrapport  2. kvartal (pdf, 257 KB)