Nordea indleder forhandlinger med fagforeningerne om medarbejderreduktion

29-08-11 11:30 | Pressemeddelelse

Det er Nordeas ambition at fastholde sin placering blandt de bedste banker i Europa, også efter den nye regulering af finanssektoren. De øgede omkostninger, der følger af reguleringen, vil skabe udfordringer for alle banker. Nordea har besluttet at handle tidligt for at sikre sin stærke fundingposition og sine gode kunderelationer. Det forudsætter, at Nordea øger sin egenkapitalforrentning ved at forbedre omkostnings- og kapitaleffektiviteten og begrænse væksten i risikovægtede aktiver. Som led i disse planer er der indledt forhandlinger med fagforeningerne i de fire nordiske lande om at reducere antallet af medarbejdere.

- Det er aldrig nemt at øge effektiviteten. Men vi handler proaktivt ud fra en stærk position. Ved at tage skridt til at øge lønsomheden tidligt kan vi bedre sikre vores gode rating, konkurrencedygtige funding og dermed vores muligheder for at tilbyde kunderne produkter og serviceydelser til den rigtige pris. Alternativet - at vente og se - er ikke en mulighed, siger Christian Clausen, Nordeas koncernchef.

Nordea har tidligere informeret om sine ambitioner under de nye globale krav til kapital, likviditet og omkostninger. Vurderingen er, at de bedste banker i Europa vil opnå en egenkapitalforrentning på ca. 15 pct., og det er Nordeas ambition at være i den gruppe. I kvartalsrapporten for 2. kvartal 2011 blev det meddelt, at banken i efteråret "iværksætter planer for at begrænse omkostningsvæksten i sidste del af 2011 og derefter fastholde omkostningerne stort set uændret".

Som led i disse planer har Nordea i dag indledt forhandlinger med fagforeningerne om at reducere antallet af medarbejdere i Nordea. Reduktionen sker i forlængelse af de senere års initiativer for at øge effektiviteten og vil føre til en øget prioritering af lønsomhed i forretningen fremover.

For at nå den forventede omkostningseffektivitet og lønsomhed skal antallet af medarbejdere i 2011 og 2012 reduceres med ca. 2.000, heraf 500-650 i hhv. Danmark, Finland og Sverige og 200-300 i Norge. Nordea har i dag ca. 34.000 ansatte.

Målet er at nå en stor del af reduktionen i medarbejderomkostninger ved naturlig afgang og frivillige aftaler. Tidsforløbet for de formelle forhandlinger med fagforeningerne varierer fra land til land, og alle processer forventes at være afsluttet i november.

Nordea vil desuden fortsætte med andre tiltag for at øge omkostnings- og kapitaleffektiviteten i løbet af efteråret og vender tilbage med skøn for omkostningsbesparelser og omstrukturerings­omkostninger.

Yderligere information:
Michael Rasmussen, landechef i Danmark, 33 33 33 63
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79