Økonomisk Perspektiv: I krisens tegn

31-08-11 9:00 | Pressemeddelelse

"Krisetegnene i verdensøkonomien blevet stadigt tydeligere. Statsgældskrisen er blusset op med fornyet styrke og de ledende økonomiske nøgletal har indikeret, at verdensøkonomien står over for en meget usikker periode."Sådan lyder vurderingen fra Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.

"Aktiviteten er aftaget markant i både USA og euroområdet, og vi regner nu i vores hovedscenario med meget lav vækst i den "gamle verden" over det meste af prognoseperioden, der dækker til og med 2013. Begge steder er der betydelig risiko for en ny recession, som dog vil blive meget mildere end Den store Recession i 2008-09," siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Derfor vil den Europæiske Centralbank, ECB, sætte yderligere rentestigninger på hold i lang tid fremover. Faktisk venter vi nu, at ECB først forhøjer renten igen i begyndelsen af 2013. Det vil også være med til at holde hånden under den hjemlige danske økonomi, som fortsat mærker efterdønningerne af nedturen på boligmarkedet og Den store Recession.

Hidtil har eksporten været et af de få lyspunkter herhjemme, men i takt med at vores vigtigste samhandelspartnere går ned i tempo, vil eksporten også tabe terræn, siger Helge J. Pedersen, som forudser, at det svenske vækstmirakel nu står over for en snarlig afslutning.

De magre vækstudsigter betyder også, at den ventede vending på arbejdsmarkedet er blevet udskudt til næste år. Forbrugertilliden er fortsat lav og vi venter nu kun en behersket fremgang i det private forbrug i år. Udsigten til fortsat lave renter og en politisk afklaring samt den ventede udbetaling af efterlønsmidlerne efter folketingsvalget betyder dog, at der kan ventes en højere vækst i privatforbruget i både 2012 og 2013, siger Helge J. Pedersen.

Vi har ikke taget højde for regeringens forslag til at sætte mere gang i boligmarkedet og privatforbruget i vores prognose, siger Nordeas cheføkonom, men tilføjer, at pakken med stor sandsynlighed kan få den ønskede virkning. Der er dog ikke tale om nogen mirakelkur. Dels vil pakkens forslag, hvis de vedtages, blot føre til at boligpriserne bliver holdt kunstigt oppe, dels er der stor risiko for et nyt tilbageslag, når ordningen løber ud i 2013, hvis der ikke er kommet ordentligt gang i arbejdsmarkedet til den tid, siger Nordea cheføkonom Helge J. Pedersen.

Yderligere information:

CheføkonomHelge J. Pedersen33 33 31 26
SenioranalytikerTroels Theill Eriksen33 33 24 48
SenioranalytikerJan Strørup Nielsen33 33 31 71