Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2012 udpeget

16-09-11 17:45 | Pressemeddelelse

På Nordeas ordinære generalforsamling i 2011 blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2012 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer mht. stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

Nomineringsudvalgets sammensætning:
Torbjörn Magnusson, adm. direktør i If, udpeget af Sampo Abp
Kristina Ekengren, kancelliråd i det svenske erhvervsministerium, den svenske stat Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalforvaltningschef i AMF
Björn Wahlroos, formand for bestyrelsen

Torbjörn Magnusson er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 22. marts 2012.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til nomineringsudvalget, skal fremsende disse skriftligt senest 31. december 2011 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12