Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

19-10-11 7:00 | Pressemeddelelse

Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

- Trods et af de værste kvartaler nogensinde i finansmarkederne er Nordeas udvikling robust. Ser man bort fra de kortsigtede effekter af den finansielle uro, steg indtægterne i forhold til kvartalet før. Omkostningerne faldt justeret for hensættelsen til omstrukturering. Indvirkningen af den finansielle uro på ordinært resultat er således begrænset.

Forretningsomfanget med kunder vokser fortsat, og indtægter og resultatet ligger på et højt niveau. Resultatet for 1.-3. kvartal, eksklusive hensættelsen til omstrukturering, steg 5 pct. i forhold til sidste år.

Nordea vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi for at forbedre lønsomheden. I tråd med ambitionen om at fastholde vores position som en af Europas førende banker har Nordea erstattet de tidligere finansielle mål med et enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold.

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1.-3. kvartal 2011 i forhold til 1.-3. kvartal 2010 (3. kvartal 2011 i forhold til 2. kvartal 2011):

  • De samlede driftsindtægter steg 2 pct. (faldt 11 pct.).
  • Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger steg 5 pct. (faldt 22 pct.).
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 11,0 før overgangsbestemmelser, en stigning i forhold til 10,4 for et år siden (uændret fra 11,0 i 2. kvartal 2011).
  • Egenkapitalforrentning på 10,6 pct. eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio., et fald fra 11,0 pct. i 1.-3. kvartal 2010 (8,5 pct. i 3. kvartal 2011, et fald fra 11,5 pct. i 2. kvartal 2011).
  • Det nye finansielle mål for de kommende år: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold.
Hovedtal, EUR mio.3. kvt.
2011
2. kvt.
2011
Ændr.
pct.
3. kvt.
2010
Ændr.
pct.
1.-3.
kvt.
2011
1.-3.
kvt.
2010
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter1.3791.32641.31054.0293.7946
Driftsindtægter i alt2.0912.342-112.363-126.9436.8272
Resultat før nedskrivninger6781.067-361.167-422.9903.281-9
Nedskrivninger på udlån, netto-112-118-5-207-46-472-713-34
Nedskrivningsandel, ann., bp1415292034
Ordinært resultat566949-40960-412.5182.568-2
Ordinært resultat, justeret737*-222.689*5
Risikojusteret resultat485643-25707-311.8991.9010
Resultat pr. aktie (udvandet), EUR0,100,180,180,460,47
Egenkapitalforrentning, pct.6,511,512,210,011,0
Egenkapitalforrentning, justeret, pct.8,5*10,6*

* Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal.
De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2011 er hhv. 7,45, 7,81 og 9,01 for poster i resultatopgørelsen.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Rapport med opdaterede tal for total kapitalbase.

Dokumenter

Kvartalsrapport 3. kvartal (pdf, 545 KB)