Nordeas årsrapport offentliggjort på www.nordea.com