Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

17-07-13 7:00 | Pressemeddelelse

Styrkede kunderelationer, flade omkostninger og øget kapital

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”I en usikker makroøkonomisk situation leverer vi fortsat i henhold til vores plan om at styrke indtægterne, øge omkostningseffektiviteten og forbedre vores kapitalposition. I 2. kvartal bød vi 23.000 nye relationskunder velkommen i Nordea, og vi har styrket vores position som den førende erhvervsbank i Norden og de baltiske lande.

Den nyligt offentliggjorte undersøgelse fra Prospera viser, at store virksomheder i de nordiske lande anser Nordea for at være den bedste bank i Norden, hvilket også blev bekræftet af Euromoneys kåring af Nordea som bedste bank og bedste investeringsbank i Norden og de baltiske lande.

De samlede omkostninger har været uændrede 11 kvartaler i træk. Kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg til 14,0, og proforma Basel III-kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital er mindst 14,0.

Vi ser en fortsat stabilisering af kreditkvaliteten. Nedskrivninger på udlån faldt til 22 bp i 2. kvartal 2013. Nedskrivninger på udlån i Danmark og på shippingområdet faldt.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1. halvår 2013 i forhold til 1. halvår 2012 (2. kvartal 2013 i forhold til 1. kvartal 2013)¹:

  • De samlede driftsindtægter er uændrede (fald på 1 pct.)
  • Ordinært resultat er uændret (stigning på 1 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 14,0 fra 11,8 (stigning fra 13,2)
  • Omkostningsprocent steg til 51 (fald til 50)
  • Nedskrivningsandel faldt til 23 bp fra 24 bp (fald til 22 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,3 pct., et fald fra 12,1 pct. (stigning til 11,5 pct. fra 11,1 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter¹, EUR mio.2. kvt
2013
1. kvt
2013
Ændr.
pct.
2. kvt
2012
Ændr.
pct.
1. halvår
2013
1. halvår
2012
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter1.3911.35821.415-22.7492.788-1
Driftsindtægter i alt2.4902.506-12.546-24.9965.0160
Resultat før nedskrivninger1.2341.23901.287-42.4732.513-2
Nedskrivninger på udlån, netto-186-198-6-203-8-384-418-8
Nedskrivningsandel, ann., bp2223242324
Ordinært resultat1.0481.04111.084-32.0892.0950
Risikojusteret resultat8538540867-21.7071.6782
Resultat pr. aktie (udv.) (fort. akt.), EUR0,200,190,200,390,39
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR0,190,200,210,390,40
Egenkapitalforrentning, pct.11,511,112,511,312,1

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2013 for hhv. DKK, NOK og SEK:7,46, 7,48 og 8,50.
¹) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider