Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

23-10-13 7:00 | Pressemeddelelse

Nordea leverer på indtægter, omkostninger og kapital

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Trods den nuværende situation med lav vækst og lave renter steg Nordeas indtægter 3 pct. i lokal valuta (stigning på 1 pct. rapporteret) i forhold til 3. kvartal 2012 primært drevet af indtægter fra opsparingsprodukter. Omkostningerne faldt i lokal valuta (et fald på 3 pct. rapporteret), nedskrivninger på udlån blev reduceret med 26 pct. (28 pct.), og ordinært resultat steg 15 pct. (12 pct.). Vi har i løbet af de seneste 12 måneder budt 87.000 nye relationskunder velkommen, og tidsskriftet World Finance har udnævnt Nordea til bedste bank i Norden.

Kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg 2,2 procentpoint til 14,4 primært som følge af en stærk kapitalopbygning og stram udlånsdisciplin. Vi har fortsat fuldt fokus på omkost­ningseffektivitet og ser, at vores initiativer leverer bedre end forventet.

Kreditkvaliteten stiger fortsat, især inden for shipping. Nedskrivninger på udlån i koncernen faldt til 20 bp, og værdiforringede lån var stort set uændrede.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 (3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013)¹:

  • De samlede driftsindtægter er uændrede (fald på 3 pct.)
  • Ordinært resultat steg 3 pct. (fald på 3 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 14,4 fra 12,2 (stigning fra 14,0)
  • Omkostningsprocent uændret på 51 (stigning til 51 fra 50)
  • Nedskrivningsandel faldt til 22 bp fra 26 bp (fald til 20 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,2 pct., et fald fra 11,4 pct. (fald til 10,8 pct. fra 11,5 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter¹, EUR mio.3. kvt. 20132. kvt. 2013Ændr. pct.3. kvt. 2012Ændr. pct.1.-3. kvt. 20131.-3. kvt. 2012Ændr. pct.
Nettorenteindtægter1.3861.39101.393-14.1354.181-1
Driftsindtægter i alt2.4262.490-32.41217.4227.4280
Resultat før nedskrivninger1.1921.234-31.14643.6653.6590
Nedskrivninger på udlån, netto-171-186-8-236-28-555-654-15
Nedskrivningsandel, ann., bp2022 27 2226 
Ordinært resultat1.0211.048 -3910123.1103.0053
Risikojusteret resultat823853 -476872.5302.4463
Resultat pr. aktie (udv.)
(fort. akt.), EUR
0,190,20 0,17 0,580,56 
Resultat pr. aktie (udv.)(saml. akt.), EUR0,190,19 0,17 0,580,57 
Egenkapitalforrentning, pct.10,811,5 10,3 11,211,4 

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2013 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 7,66 og 8,58.
¹) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
                 

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider