Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

29-04-14 7:00 | Pressemeddelelse

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Vi har i begyndelsen af 2014 set en øget aktivitet inden for rådgivning af erhvervskunder om finansielle løsninger og kapitalmarkedstransaktioner, og på opsparingsområdet er aktivitetsniveauet fortsat højt. Det har ført til en stigning i vores gebyr- og provisionsindtægter på 13 pct. Da vi fortsat oplever lav låneefterspørgsel og lave renter, var de samlede indtægter stort set uændrede i forhold til 1. kvartal 2013, men steg 3 pct. i lokal valuta. Ordinært resultat steg 6 pct. som følge af øget effektivitet og bedre kreditkvalitet, og omkostningsprocenten faldt til 49 (51). Den egentlige kernekapitalprocent efter Basel 3-reglerne steg med 70 bp til 14,6 pct.

I dette lavvækstmiljø fortsætter vi med at gennemføre vores initiativer for at sikre øget omkostnings- og kapitaleffektivitet og øge forretningsomfanget med vores kunder.”

1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013 (1. kvartal 2014 i forhold til 4. kvartal 2013)[1]:

  • De samlede driftsindtægter var uændrede; en stigning på 3 pct. i lokal valuta (stigning på 1 pct., i lokal valuta på 2 pct.)
  • Ordinært resultat steg 6 pct.; en stigning på 10 pct. i lokal valuta (stigning på 10 pct., i lokal valuta på 11 pct.)
  • Egentlig kernekapitalprocent efter Basel 3-reglerne steg til 14,6 fra 12,1[1] (stigning fra 13,9[1])
  • Omkostningsprocent faldt til 49 fra 51 (fald fra 52)
  • Nedskrivningsandel på 18 bp, et fald fra 23 bp (fald fra 21 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,4 pct., en stigning fra 11,1 pct. (stigning fra 10,5 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter[2],
EUR mio.
1. kvt.
2014
4. kvt.
2013
Ændr.
pct.
1. kvt.
2013
Ændr.
pct.
Ændr. pct.
1./4. kvt.
lokal val.
1./1. kvt.
Nettorenteindtægter1.3621.390-21.3580-15
Driftsindtægter i alt2.5012.46912.506023
Resultat før nedskrivninger1.2641.18671.239285
Nedskrivninger på udlån, netto-158-180-12-198-20-12-19
Nedskrivningsandel, ann., bp1821 23   
Ordinært resultat1.1061.006101.04161110
Risikojusteret resultat8808217854376
Resultat pr. aktie (udv.) (fort. akt.), EUR0,210,19 0,19   
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR0,210,19 0,20   
Egenkapitalforrentning, pct.11,410,5 11,1   

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2014 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 8,35 og 8,86.
[1] Tidligere skønnede nøgletal.
[2] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)

Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).