Nordeas salg af aktier i Nets Holding A/S gennemført

09-07-14 12:05 | Pressemeddelelse

Salget af Nordeas ejerandel på 20,7 pct. i Nets Holding A/S til et konsortium bestående af fonde administreret af Advent International, ATP og Bain Capital er blevet gennemført i dag.

Nordeas samlede provenu fra salget er ca. DKK 3,5 mia. (ca. EUR 470 mio.). Det giver et skattefrit overskud på knap DKK 2,8 mia. (EUR 378 mio.), der indtægtsføres i 3. kvartal under posten Andre indtægter.

For yderligere oplysninger henvises til dagens pressemeddelelse fra køberkonsortiet.

Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 eller +46 72 235 05 15

Erik Durhan, pressechef, +46 8 614 8125

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).