Nordea bliver CO2-neutral

Girl holding a little plant
19-11-15 9:00 | Pressemeddelelse

Nordea har besluttet at blive CO2-neutral ved at udligne egen udledning fra driften. Ved udgangen af 2015 vil Nordea have et samlet CO2-aftryk på nul.

FN holder konference om klimaforandringer i Paris fra 30. november til 11. december, og her får erhvervslivet mulighed for at vise, at man går forrest i kampen for at begrænse CO2-udledningerne.

- Klimaforandringer er en af de største risici, vi står over for. Og at tackle dem er en af vores største økonomiske muligheder. Erhvervslivet har interesse i at arbejde for en økonomi med lav CO2-udledning og få politikerne til at handle, siger Gunn Wærsted, leder af Wealth Management i Nordea og formand for Nordeas CSR-komite.

I 2014 havde Nordea en direkte CO2-udledning på i alt 45.462 tons. Nordea bliver CO2-neutral ved fortsat at reducere egen udledning og købe vedvarende energi. Desuden vil Nordea købe CO2-kreditter svarende til den udledte mængde CO2 og dermed finansiere projekter, der reducerer udledningerne.

Som den førende långiver på sit hjemmemarked bidrager Nordea indirekte til CO2-udledningen ved at finansiere selskaber, hvor denne type udledninger indgår i driften.

- Vi vil selvfølgelig diskutere klimaforandringer og konsekvenserne for vores nuværende kunders strategier. Vi vil gerne vide mere om, hvordan kunderne ser på udfordringerne og mulighederne og forbereder sig på dem. Vi har besluttet ikke at indgå nye kundeforhold med selskaber, som primært er afhængige af kul, siger Gunn Wærsted.

For nylig fik Nordea topkarakterer for sin indsats mod klimaforandringer på en rangliste fra CDP. CDP er en international nonprofit-organisation, der rapporterer store virksomheders udledninger af drivhusgas. Organisationen offentliggør også en rangliste over virksomhedernes indsats for at modvirke klimaforandringer.

I CDP’s rapport for 2015 scorer Nordea 100 ud af 100 for CO2-rapportering, og Nordea ligger i performance band B på en skala fra A til E. Med det resultat fastholder Nordea placeringen blandt de bedste finansielle institutioner. Nordea har også besluttet at tilslutte sig We Mean Business, der er en sammenslutning af organisationer, som samarbejder med erhvervslivet og investorer om at sikre en økonomi med lav CO2-udledning.

Yderligere information:
Laurits Harmer Lassen, seniorpressekonsulent, 29 39 66 76

Faktaboks:

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en international nonprofit-organisation, som har verdens største samling af selvrapporterede data om klimaforandringer. Investorer, virksomheder og byer kan bruge disse data til at træffe mere bæredygtige investeringsbeslutninger.

CO2-neutralitet handler om at opnå CO2-udledninger på netto nul. Det gøres ved at købe CO2-kreditter, der reducerer udledningerne andre steder. Det erstatter ikke tiltagene for at reducere egen udledning, men Nordea kan aldrig helt fjerne udledningerne fra energi og rejser.

We Mean Business er en sammenslutning af organisationer, som arbejder med tusindvis af verdens mest indflydelsesrige virksomheder og investorer. Disse virksomheder anerkender, at overgangen til en økonomi med lav CO2-udledning er den eneste måde at sikre bæredygtig økonomisk vækst og velstand for alle. Mere end 400 virksomheder og investorer har forpligtet sig til at handle.