Kommentar til Nordeas kapitalkrav

21-06-16 9:20 | Pressemeddelelse

Vi har tilstrækkelig kapital til at opfylde samtlige kapitalkrav og forventer ikke, at kravene ændres markant i de kommende år.
Vi har stor tiltro til de tal, vi har rapporteret, og den igangværende gennemgang. Nordeas modeller gennemgås som led i den årlige valideringsproces. Nordeas nuværende forventning er en stigning på omkring 40 bp som følge af kapitalkravene i henhold til søjle II og det svenske finanstilsyns tilsyn med bankernes beregning af risikovægte for virksomhedseksponeringer. Vi har forberedt os på dette, men afventer resultatet af gennemgangen.
-    Vi er en af de banker i verden, der er bedst til at generere kapital, og det har vi bevist i de sidste ti år. Vi har stor tillid til, at vi kan opfylde kapitalkravene uden yderligere kapital. Jeg ser artiklen i dagens udgave af Svenska Dagbladet som yderst spekulativ og uden nogen reel substans, siger Casper von Koskull, Nordeas koncernchef.

FAKTA

  • Vi har en af de stærkeste balancer i Europa, hvilket er afspejlet i en af de højeste ratings (AA-).
  • Den 26. maj 2016 offentliggjorde det svenske finanstilsyn sine krav til Nordea: en egentlig kernekapitalprocent på 15,6 ultimo 1. kvartal. På det tidspunkt var Nordeas egentlige kernekapitalprocent på 16,7.
  • Den 17. maj 2016 godkendte det svenske finanstilsyn Nordeas planer om en fusion mellem moderselskabet Nordea Bank AB (publ) og datterbankerne. Tilsynets gennemgang indebar også en vurdering af, om sikkerhedsmarginerne for långiverne er tilstrækkelige til, at offentlige interesser ikke påvirkes, dvs. at risikoen for skatteyderne i Sverige ikke stiger. Det svenske finanstilsyn vurderede, at risikoen ikke stiger og godkendte derfor fusionen.
  • Den 24. maj 2016 præsenterede det svenske finanstilsyn en ny metode til bankernes interne risikomodeller, som indikerede, at risikovægtene for svenske banker skulle stige med ca. 2 procentpoint i gennemsnit, hvilket ikke er en væsentlig stigning for Nordea.
  • Vi har allerede de højeste risikovægte for erhvervskunder blandt svenske banker, 41 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2016. Svenska Dagbladets artikel antyder, at risikovægtene skulle øges til 61-73 pct. sammenholdt med ca. 20-35 pct. for andre svenske banker. Det er ikke realistisk.
  • I den årlige valideringsproces er en række forskellige kreditparametre blevet gennemgået, og vi er nu ved at færdiggøre denne gennemgang og venter ingen væsentlige ændringer som følge af denne proces.

Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 722 35 05 15
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, +45 20 16 20 49

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).