Nordea stopper yderligere investeringer i selskaberne bag Dakota Access Pipeline

Sasja Beslik
12-12-16 12:01 | Nordea | Bæredygtighed

Efter en afgørelse fra Responsible Investment Committee stopper Nordea yderligere investeringer i Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics Partners og Philips 66 i en periode på seks måneder. Vi vil også stille hårde krav til selskaberne om at ændre etableringen af olierørledningen Dakota Access Pipeline i nærheden af reservatet, som tilhører den oprindelige amerikanske befolkning.

 - Vi har truffet beslutningen på grundlag af oplysninger, der er kommet frem under diskussioner med de relevante interessenter. Vores konklusion er, at den vurdering af miljørisici, der er foretaget, er korrekt gennemført. Derimod har konsultationer på stedet vist, at projektet ikke har været tilstrækkeligt forankret”, siger Sasja Beslik, leder af Sustainable Finance i Nordea, som netop er vendt hjem fra et besøg i North Dakota.

Investeringsstoppet indebærer, at vores forvaltere ikke må foretage nye investeringer i nogen af de tre selskaber i de seks måneder, hvor investeringsstoppet gælder. Senest ved slutningen af perioden foretager vi en ny vurdering af situationen og de skridt, som selskaberne bag Dakota Access Pipeline har taget. 

Nordeas ambition er at anvende den indflydelse, vi har via vores beholdninger, til at ændre virksomheder til det bedre. Det gør vi bl.a. ved at besøge virksomheder og diskutere, hvordan der kan ske forbedringer. Vi mener, at sandsynligheden for at opnå positive forbedringer er meget større, hvis vi forsøger at påvirke, end hvis vi bare udelukker selskaber. Udelukkelse er derfor altid sidste udvej.


Opdatering tirsdag den 14. december 2016:

Absolut krav: Olieledning skal føres en anden vej ved Standing Rock

Nordea stiller som et absolut krav til selskaberne bag Dakota Access Pipeline, at olieledningen skal føres en anden vej, så den ikke løber i nærheden af Standing Rock Sioux-stammens reservat. Nordeas Responsible Investment Committee har også besluttet at sætte de tre selskaber i karantæne i seks måneder. I den periode må forvalterne ikke investere i selskaberne.

”Nordea vil senest fredag 16. december sende et brev til selskaberne med et klart krav: Selskaberne skal respektere Standing Rock Sioux-stammens krav om, at olieledningen ikke føres i nærheden af deres reservat”, siger Sasja Beslik, leder af Sustainable Finance.

Netop en flytning af olieledningen var det krav, som Dave, høvdingen for Standing Rock Sioux-stammen, fremførte over for Sasja Beslik ved deres møde i sidste uge. Sasja Beslik var i North Dakota for at mødes med interessenterne i forbindelse med olieledningen og danne sig et billede af situationen. Konklusionen er, at den vurdering af miljørisici, der er foretaget, er korrekt gennemført. Derimod kom det frem, at projektet ikke har været helt korrekt forankret, således at alle niveauer af Standing Rock-stammen er blevet nået.

- Jeg synes egentlig heller ikke, verden har brug for endnu en olieledning, men det er ikke byggeriet i sig selv, som stammen vil stoppe, der løber allerede otte ledninger under Missouri-floden. Det er placeringen nær reservatet, som stammen vil ændre, siger Sasja Beslik.

Ved et møde med Greenpeace mandag rejste organisationen spørgsmålet, hvorfor Nordea ikke bare solgte sine investeringer. Sasja Beslik forklarede, at Nordeas tilgang er at bruge investeringer til at påvirke virksomheder i positiv retning. Hvis vi ikke har en investering, har vi ingen muligheder for at påvirke. Udelukkelse er derfor sidste udvej, når vi vurderer, at der ikke er udsigt til forandring.

Et salg af investeringerne i de tre selskaber bag Dakota Access Pipeline, dvs. Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics Partners og Philips 66, kan blive aktuelt:

  • Hvis selskaberne bag Dakota Access Pipeline i de kommende seks måneder gør det klart, at de ikke vil respektere kravet om en ændring af olieledningens placering, vil Nordeas Sustainable Finance-team anbefale vores Responsible Investment Committee at sælge investeringerne
  • Hvis de berørte selskaber dømmes for brud på den oprindelige befolknings rettigheder, vil Nordeas Sustainable Finance-team anbefale, at investeringerne sælges 
  • Hvis selskaberne vinder en retssag om den berørte del af olieledningen, eller hvis ændringer i den politiske situation medfører, at selskaberne får tilladelse til at trække olieledningen på Standing Rock Sioux-stammens jord, vil Nordeas Sustainable Finance-team anbefale et salg af investeringerne.

Ellers vil Nordea fortsat søge at påvirke situationen via aktivt ejerskab.

Ud over mødet med høvdingen for Standing Rock og andre interessenter i North Dakota besøgte Sasja Beslik også lejrene på begge sider af Cannonball River, hvor demonstranterne mod olieledningen har samlet sig. Han beskrev situationen som rolig. Siden Department of the Army trak byggetilladelsen ved Lake Oahe tilbage, betragtes de protesterende i lejrene ikke længere som uvedkommende. Ifølge Sasja Beslik var der ingen repræsentanter for politiet på stedet.