Ét Nordea – ny juridisk struktur

02-01-17 8:15 | Pressemeddelelse

Fra i dag2. januar 2017 er fusionerne på tværs af grænserne mellem Nordea Bank AB (publ) og datterbankerne i Danmark, Finland og Norge en realitet. Som følge heraf er alle datterbankernes aktiver og forpligtelser blevet overført til Nordea Bank AB (publ). Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA er blevet opløst. Bankaktiviteterne i Danmark, Finland og Norge vil foregå i filialer af Nordea Bank AB (publ).

- Vi har taget et vigtigt skridt i omstillingen af vores forretning. Den enklere juridiske struktur afspejler bedre den nordiske måde, vi arbejder på i dag. Vi er fortsat fuldt engageret i at drive bank i hvert land og i at gøre Nordea til den bank, vores kunder ønsker, vi skal være. Beslutningerne er altid blevet truffet tæt på kunden, og det vil de fortsat blive. Med den enklere struktur reducerer vi kompleksiteten i banken og gør det muligt at fokusere på at skabe endnu mere værdi for kunderne ved at udnytte den samlede ekspertise i Ét Nordea, siger koncernchef Casper von Koskull.

Efter fusionerne (filialiseringen) vil Nordea fortsat arbejde tæt sammen med de relevante nationale myndigheder og følge op på nationale reguleringstiltag til at sikre finansiel stabilitet på vores hjemmemarkeder. Fusionerne (filialiseringen) vil derfor ikke fra Nordeas side påvirke sikringen af finansiel stabilitet og lige vilkår for systemisk vigtige banker og filialer på vores hjemmemarkeder.

Ledelsen har stærkt fokus på at sikre lige vilkår i de lande, som er vores hjemmemarkeder.

Link til oversigt over juridisk struktur på Nordeas juridiske struktur

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89

Seneste pressemeddelelser

Heikki Ilkka

Group CFO Heikki Ilkka forlader Nordea

Pressemeddelelse

Heikki Ilkka, Group CFO og leder af Group Finance & Treasury, har besluttet at forlade Nordea og vende tilbage til revisionsverden og EY som partner.

Q3 2017 press release image

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse

Apple Pay Nordea

Nordeas kunder får Apple Pay

Pressemeddelelse

I dag giver Nordea sine kunder i Danmark, Finland og Sverige adgang til Apple Pay. Apple Pay-løsningen transformerer mobilbetaling med en sikker, hurtig og b...

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea fremlægger resultatet for 3. kvartal 2017 torsdag 26. oktober

Pressemeddelelse

Koncernchef Casper von Koskull fremlægger resultatet. Pressemødet foregår på engelsk og sendes direkte som webcast på dette link. Præsentationsmaterialet vil...

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea og DNB har gennemført sammen-lægningen af deres baltiske aktiviteter

Pressemeddelelse

Den 25. august 2016 indgik Nordea og DNB aftale om at sammenlægge aktiviteterne i Estland, Letland og Litauen for at skabe en førende uafhængig udbyder af fi...