Optimisme i en usikker tid

nordea economic outlook spring 2017
28-03-17 9:00 | Pressemeddelelse

I en nyøkonomisk prognose forudser Nordea, at dansk økonomi vil vokse med 1,6 procent i 2017 og 1,7 procent i 2018 efter en fremgang på 1,1 procent i 2016.

Husholdningernes købekraft er god og beskæftigelsesudsigterne gunstige. Vi forventer, at der skabes 60.000 nye jobs herhjemme frem mod udgangen af 2018. Derfor vil de primære vækstmotorer være privatforbruget og en stigende investeringsaktivitet i takt med, at de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet tørrer ud.

For første gang i flere år er der tegn på et synkront opsving i verdensøkonomien. Det vil give gode eksportmuligheder for de danske virksomheder, vurderer Nordea i en ny økonomisk prognose.

Den politiske usikkerhed er dog stor – og risikerer at kunne påvirke de fremtidige rammevilkår for eksporten. Storbritannien står over for at påbegynde forhandlingerne med EU om de fremtidige samarbejdsrelationer, Donald Trump har lanceret sin ’America first’ politik og der er udsigt til en række spændende valg i Europa, som kan få skelsættende betydning for fremtiden.

- EU og USA aftager tilsammen ca. 70 procent af den danske eksport, så det er klart, at den usikre politiske situation skal tages alvorligt, siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen.

Inflationen stiger, men ECB tøver
Stigende olie- og råvarepriser er den væsentligste årsag til, at inflationen i Europa såvel som herhjemme er steget på det seneste. Inflationen er nu oppe på 2 procent i euroområdet, svarende til ECB’s målsætning.

- Alligevel venter vi ikke, at ECB vil stramme pengepolitikken lige med det samme. Det skyldes, at der fortsat er en ret høj arbejdsløshed i euroområdet, ligesom den underliggende inflation stadig er meget lav. Derfor vil pengepolitikken fortsat være meget lempelig – også herhjemme, fordi Nationalbanken skygger ECB, siger Nordeas cheføkonom.

- Det store overskud på betalingsbalancen betyder endda, at vi kan vente, at Nationalbanken i lang tid fremover vil holde renten lavere end ECB, siger Helge J. Pedersen.

- Prisen på parcel- og rækkehuse steg i 2016 med ca. 4 procent, mens prisen på ejerlejligheder steg med mere end det dobbelte. Størstedelen af disse stigninger lå dog i årets første halvdel, mens der på det seneste har været tegn på en begyndende afkøling, som bl.a. kan forklares ved de strammere kreditvilkår ved køb af fast ejendom. Fremadrettet forventer vi, at priserne på enfamiliehuse vil kunne stige med knap 3 procent om året, siger Nordeas cheføkonom.

Se rapporten  

Yderligere henvendelser til:
CheføkonomHelge J. Pedersen55 47 15 32 / 22 69 79 12
ChefanalytikerJan Størup Nielsen55 47 15 40

Seneste pressemeddelelser

annual general meeting

Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2018 er udpeget

Pressemeddelelse Annual general meeting 2018

På Nordeas ordinære generalforsamling i 2017 blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2...

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) påbegynder proces for flytning af moderselskabets hovedsæde til Finland

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse

På sit møde 6. september 2017 har bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) besluttet at påbegynde en proces for flytning af moderselskabets hovedsæde fra Sverig...

Decision on Nordea's headquarter

Nordea: Press conference Thursday 7 September

Pressemeddelelse

På sit møde 6. september 2017 har bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) besluttet at påbegynde en proces for flytning af moderselskabets hovedsæde fra Sverig...

nordea logo

Byd robotterne velkommen

Pressemeddelelse

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Nordeas kommentar til mediehenvendelse om Anklagemyndighedens igangværende undersøgelse

Pressemeddelelse

Nordea i Danmark modtog i sidste uge som ventet repræsentanter fra Anklagemyndigheden i form af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminal...