Periodemeddelelse 1. kvartal 2017

First Quarter Results 2017
27-04-17 6:30 | Pressemeddelelse | Selskabsmeddelelse

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”Siden 2009 har vi set generelt lav, men stabil vækst og stadig lavere renter. Vi er nu vidne til et stærkere og mere synkroniseret opsving i den globale økonomi, hvor der dog fortsat er betydelige geopolitiske risici.

Udviklingen i indtægterne er forbedret, og de samlede indtægter steg 6 pct. i forhold til 1. kvartal 2016 især drevet af højere nettogebyr- og provisionsindtægter. Kapital under forvaltning steg til et nyt rekordniveau på EUR 330,1 mia. Stigningen kan primært tilskrives et stærkt investeringsresultat. Omkostningerne steg 5 pct. i forhold til 1. kvartal 2016 navnlig som følge af koncernprojekter og arbejdet med compliance og risiko, og vi ser god fremgang i vores investeringsprogrammer. Kreditkvaliteten er solid, og nedskrivningerne er stort set uændrede på 14 bp. Kapitalpositionen styrkes fortsat, og den egentlige kernekapitalprocent steg til 18,8 fra 18,4 ultimo 2016.

Vores omstillingsprojekter forløber som forventet, og udviklingen af det nye kernebanksystem skrider godt frem. I løbet af 2017 lancerer vi en fuld portefølje af opsparings- og indlånsprodukter i systemet i Finland.”

1. kvartal 2017 i forhold til 1. kvartal 2016[1,2] (1. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2016[1,2])

 • Nettorenteindtægter EUR 1.197 mio., +2 pct., 0 pct. i lokal valuta (-1 pct., -2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt[1] EUR 2.461 mio., +7 pct., +6 pct. i lokal valuta (-5 pct., -6 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt[2] EUR 1.246 mio., +6 pct., +5 pct. i lokal valuta (-6 pct., -6 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 1.215 mio., +9 pct., +7 pct. i lokal valuta (-4 pct., -5 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån EUR 113 mio., +2 pct., +2 pct. i lokal valuta (-12 pct., -12 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat[1,2] EUR 1.102 mio., +10 pct., +8 pct. i lokal valuta (-3 pct., -4 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent 18,8, en stigning fra 16,7 (en stigning på 40 bp fra 18,4)
 • Omkostningsprocent[1,2] uændret på 51 (uændret fra 51)
 • Nedskrivningsandel på 14 bp, en stigning fra 13 bp (et fald på 2 bp fra 16 bp)
 • Egenkapitalforrentning[1,2] på 10,3 pct., en stigning fra 10,1 pct. (et fald på 2,6 procentpoint fra 12,9 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,21 mod EUR 0,19 (EUR 0,21 mod EUR 0,25)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2017: DKK 7,4352, NOK 8,9883 og SEK 9,5053.
[1] Ekskl. engangsposter (4. kvartal 2016: gevinst relateret til Visa Inc.’s overtagelse af Visa Europe på EUR 22 mio. før skat).
[2] Ekskl. engangsposter (4. kvartal 2016: engangsgevinst (reduktion i personaleudgifter) som følge af ændring i pensionsaftale i Norge på EUR 86 mio. før skat).

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 10 20
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

Torsten Hagen Jørgensen, vicekoncernchef og Group COO, +45 5547 2200
Stine Wind, pressechef, Danmark, +45 4045 1072


Seneste kvartalsresultat

 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 27. april 2017 kl. 06.30 (dansk tid).

Seneste selskabsmeddelelser

Winter landscape

Årsregnskabsmeddelelse 2017

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse

Q3 2017 press release image

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) påbegynder proces for flytning af moderselskabets hovedsæde til Finland

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse

På sit møde 6. september 2017 har bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) besluttet at påbegynde en proces for flytning af moderselskabets hovedsæde fra Sverig...

Q2 - Mom and child - 632x360

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse