Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2018 er udpeget

annual general meeting
12-09-17 12:00 | Pressemeddelelse | Ordinær generalforsamling 2018

På Nordeas ordinære generalforsamling i 2017 blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2018 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer med hensyn til stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

Nomineringsudvalgets sammensætning:
Torbjörn Magnusson, adm. direktør i If, udpeget af Sampo Abp
Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, viceadministrerende direktør og leder af kundeafdelingen i Alecta
Anders Oscarsson, aktiechef i AMF og AMF Fonder
Björn Wahlroos, formand for bestyrelsen
Torbjörn Magnusson er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 15. marts 2018.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til nomineringsudvalget, skal fremsende disse skriftligt senest 31. december 2017 via Nordeas hjemmesidewww.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm
  

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Seneste pressemeddelelser

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea offentliggør prospekt vedrørende flytningen til bankunionen og fusionen af Nordea Bank AB ind i Nordea Holding Abp

Pressemeddelelse

Nordea offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med den foreslåede fusion af Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sverige) ind i Nordea Holding Abp (Nordea Finl...

annual general meeting

Velkommen til Nordeas ordinære generalforsamling 15. marts 2018

Pressemeddelelse Ordinær generalforsamling 2018

The shareholders of Nordea Bank AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 15 March 2018

Nordea logo

Nordea har ansøgt om notering af Nordea Holding Abp på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen

Pressemeddelelse

Nordea Bank AB (publ) har i dag på vegne af det helejede datterselskab Nordea Holding Abp (”Nordea Finland”) ansøgt om optagelse af Nordea Finlands aktier ti...