Hvem får gavn af din pension, når du dør?

16-03-18 9:00 | Opsparing

- Ved du, hvem dine pensionspenge eller summen fra gruppelivsforsikringen gavner, når du dør? Og ved du, om du er dækket, hvis din partner dør? Hvis du er i tvivl, kan jeg godt forstå det, siger Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

- Vi taler meget om at spare op til pension, men vi taler stort set aldrig om, hvem der får gavn af pensionen, hvis vi dør inden pensionen er udbetalt. Danica Pension målte for nylig på, om vi ved, hvem der får gavn af vores egen eller partnerens pensionsordning. Mange ved det ikke, fortsætter Ann.

- Når du opretter en pensionsordning, en livs-, ulykkes- eller gruppeforsikring, bliver du bedt om at tage stilling til, hvem der skal have pengene, når du dør. Og det er ikke noget, der gør dybt indtryk på os. Det er for abstrakt.

At man ved, hvem pensionen gavner, når man dør, er om noget relevant for de samlevende, selvom alle andre også har god gavn af at kunne svare på spørgsmålet. De samlevende er særligt udfordret, dels fordi antallet af samlevende vokser år efter år, dels fordi reglerne om hvem der bliver tilgodeset med pensionen, når du dør, blev lavet om i 2008 på en måde, så samlevende skal være ekstra opmærksomme på, om de har orden i deres pensionspapirer og på hvem, der får pengene, når de selv dør.

Fakta om pension og død

  • 28% af danskerne ved ikke, hvem der er begunstiget og derfor får gavn af deres pensionsordning 
  • 26% af danskerne ved ikke, hvem der får gavn af deres partners pensionsordning 
  • 2 ud af 3 danskere er i en vis grad bekymret for, om deres efterladte er rigtigt dækket, når de dør?
  • Antallet af par, der ’bare’ lever sammen, er steget med 16 pct. på syv år. Det giver 47.000 ekstra papirløse par, så nu er vi oppe på 343.000 papirløse par, hvor næsten halvdelen har børn

     Kilder: Undersøgelse foretaget af Danica Pension januar 2018, Danmarks Statistik, www.pensionsordbogen.dk

 

Få styr på, hvem der får pensionen, når du dør

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen hjælper med overblikket

 Hvad betyder begunstiget?

En begunstiget, er den person, som ved fx din eller din partners død (den sikrede) får hele eller dele af dine kapital- og ratepensioner, aldersopsparinger og aldersforsikringer, samt livrenter (hvor der er garanti), som I har i forsikringsselskaber og pengeinstitutter. 

Pengene udbetales, som regel, med det samme til den (eller de) begunstigede. Det betyder, at disse penge modsat anden arv går uden om dødsboet, og midlerne skal ikke hæfte for nogen former for gæld.

Hvilke personer kan du sætte ind som begunstiget/begunstigede?

Der er ikke helt frit valg på alle hylder, når du skal indsætte en begunstiget. Standarden er ”nærmeste pårørende”, og det er den personkreds, der er defineret og prioriteret i en bestemt rækkefølge i lovgivningen. Du har ret til at bytte rundt på rækkefølgen inden for denne personkreds og altså prioritere anderledes. De fleste mennesker er godt tilfredse med den standardtekst: ”nærmeste pårørende”, som allerede står i mange ordninger og bestemmer, hvem der er begunstiget og skal have pengene. 

Kun når det drejer sig om livsforsikringer uden fradragsret kan du dog indsætte hvem som helst - også en forening.

Medmindre du har gjort begunstigelsen uigenkaldelig, har du ret til at ændre på, hvem der skal have penge, når du dør, hvis du hen ad vejen skifter mening. Det kræver, at du kontakter dit selskab. De vil bede dig udfylde en blanket, så ændringerne er tydelige og skriftlige. Det kan koste et gebyr at udskifte en begunstiget. 

Hvem er nærmeste pårørende?

Loven har klart defineret, hvem der er "nærmeste pårørende" i følgende rækkefølge: 

1. Din ægtefælle eller registreret partner

2. Samlever, som har fælles bopæl med dig, og som enten har, venter eller har haft barn med dig eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet. 

Bemærk, at samlever kun indgår i "nærmeste pårørende", hvis begunstigelsen er indsat den 01.01.2008 eller senere, hvor nye regler trådte i kraft. De nye regler betyder, at samleveren ’overhaler’ børnene mht. retten til pengene. Har du ældre ordninger, skal du aktivt kontakte dit selskab for at få indsat din samlever som begunstiget, hvis det er, hvad du ønsker, ellers er dine børn begunstigede 

3. Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv.

4. Arvinger i dit testamente

5. Arvinger efter arveloven: Dine forældre eller deres livsarvinger, bedsteforældre eller deres børn – dvs. onkler, fastre og mostre, men ikke dine fætre og kusiner

Hvem er i dag begunstiget i dine ordninger?

Det hurtige overblik får du ved at logge ind på www.pensionsinfo.dk og danne en rapport med alle dine egne oplysninger. I løbet af et minut har du en lang rapport med tal og grafik, som handler om dig. Du kan gemme den rapport elektronisk eller printe den. 

Du får overblik over ’dine aftaler’ med forskellige selskaber på side 4. Det er både aftaler, du ikke betaler ind på længere og de aktive aftaler, som du betaler ind på nu. 

i rapporten er et overblik over ’Udbetaling ved død’. Her kan du i et begrænset omfang se, hvem der får hvilke beløb. Du har ikke fuld sikkerhed for, at oplysningerne er komplette, da ikke alle selskaber har elektroniske registreringer.

Med rapporten i hånden har du overblik over dine aftaler, og kan kontakte selskabet/selskaberne for at få fuld sikkerhed for, hvem du har begunstiget. Er du det mindste i tvivl om noget eller har behov for vejledning, kan du altid ringe og tale med dit selskab eller din bank. Er der behov for at ændre på begunstigelserne, kan I sætte den proces i gang.

Det er op til dig at sikre dig, at udbetalingen sker til den rette person efter dit ønske.

Navngiven begunstigelse for samlevere: 

Vælger du, at begunstige en konkret samlever ved navns nævnelse (det behøver ikke være et kæresteforhold), skal du tænke dig godt om. 

Hvis du efter nogle år, ophæver samlivet, og senere flytter sammen med en ny samlever, og glemmer at få slettet navnet på din ex-samlever, kan der opstå den situation, at du dør, og pengene går til ex-samleveren, som du ikke har lyst til at støtte, mens den nuværende samlever ikke får en krone. 

Det er nok derfor, at mange er godt tilfredse med standardformuleringen ’nærmeste pårørende’. For er samlivet ophævet, går summerne til ens børn eller i den rækkefølge loven angiver.

Ingen begunstiget:

Det er også muligt konkret at vælge ”ingen begunstiget”. Så går udbetalingen til dit dødsbo og kan, hvis der er skrevet et testamente, udbetales til personer eller foreninger efter eget valg. Beløbet er dog ikke beskyttet mod evt. kreditorer.

Ægtefælle-/samleverpension (enkepension): Ved kollektive pensionsordninger i pensionskasser kan der ved død være tilknyttet en ægtefællepension, som er en slags forsikringsordning, til ens ægtefælle eller samlever, som betyder, at der udbetales en vis pension til ægtefællen/samlever i tilfælde af den forsikredes (fx din eller din partners) død. Tjek med pensionskassen, hvorvidt samleveren automatisk er dækket, eller om du skal foretage dig noget for at sikre din samlever.

Læs flere nyheder

Viser 5 ud af 566 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Helge J. Pedersen, Andreas Steno Larsen

Finanspolitikken slippes løs, hvad siger Fed?

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Joe Biden har fået vedtaget sin gigantiske hjælpepakke til amerikansk økonomi, og spørgsmålet er nu, hvordan Fed reagerer på udsigten til et superstærkt opsv...

Viser 5 ud af 566 resultater