Hvad koster danskernes sommerferie i år?

Ann Lehmann Erichsen
25-05-18 14:45 | Ann Lehmann Erichsen

Forbruget på årets sommerferie forventes på niveau med sidste års rekord. En del danskerne fravælger dog de dyreste sommerferier i år. Hovedstaden stikker af fra resten af landet med højst forbrug og flest feriedage i udlandet. Vest for Storebælt vil man overalt skrue ned for prisen på årets sommerferie, viser en ny måling, som YouGov har udført for Nordea.

Ferieregning: 14.830 kroner pr. husstand i snit
Efter at danskerne tre år i træk har skruet op for feriebudgettet til den forestående sommer, er der i år lagt op til en lille reduktion. Hver husstand vil bruge 280 kroner mindre sammenlignet med sidste år. Her lå ferieforbruget på det højeste niveau i dette årti, også når man tog højde for inflationen. Til trods for den lille nedjustering, er forbruget fortsat højt.

Halvdelen dropper de dyreste ferier
Når danskerne vil bruge færre kroner på sommerferien, skyldes det et nyt feriemønster. Kun hver 20. husstand vil i år bruge over 35.000 kroner på sommerferien, mens det sidste år var næsten dobbelt så mange. Det er især vest for Storebælt, at de dyreste ferierejser er lagt på hylden i år. 

Storbyfolket stikker af
Hovedstadens husstande vil bruge mellem 3.500 – 4.500 kroner mere i snit på sommerferien, end man gør i resten af landet. Det er en eskalering af det forbrugsmønster, som vi har målt i flere år, hvor hovedstaden bruger flere penge på sommerferien, end man gør i alle andre regioner. Nu er forskellen den højeste i 6 år. Det skyldes, at storbyfolket bruger flest sommerferiedage i udlandet, og en feriedag i udlandet koster omtrent tre gange mere end en feriedag herhjemme. 

Hver tredje holder hele sommerferien herhjemme, med mindre de er Københavnere
Hver tredje dansker holder hele sommerferien i Danmark, undtagen i hovedstaden hvor det kun gælder en ud af seks. Sidste år var mønstret mere jævnt i hele landet.

Forskellen i ferieforbrug mellem øst og vest er til at få øje på 
I alle tre regioner vest for Storebælt skrumper feriebudgettet med mellem 6-12 procent sammenlignet med 2017, mens budgettet vokser med 7 procent i begge regioner øst for Storebælt. Danskernes privatøkonomi har det godt, så det nye feriemønster er ikke et krisetegn.
I Vest er der blot planlagt færre af de dyre feriedage i udlandet i år i forhold til sidste år, mens øst planlægger flere.
Dertil kommer, at Danmark har været ramt af sommer i maj, mens målingen kørte. Mange forventer, at årets sommer bliver varm, og så daler behovet for at rejse ud efter godt vejr.