Eksisterende politik om databehandling

  • Hjem
  • Eksisterende politik om databehandling
  • Eksisterende version gyldig indtil 25. maj 2018.
  • Ny udgave af Nordeas politik om databehandling gyldig fra 25. maj 2018, hvor EU’s nye databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) træder i kraft.

Information om behandling af personoplysninger

Nordea Bank AB (publ), registreringsnummer 516406-0120, er registeransvarlig for de personoplysninger, som behandles på nordea.com.

Personlige oplysninger, som du giver ved at udfylde en formular (fx når du beder om information eller et abonnement) på nordea.com, eller som i øvrigt registreres i denne forbindelse, behandles af banken eller af andre selskaber i Nordea Bank AB (publ) koncernen i forbindelse med forberedelse og administration af den pågældende tjeneste. Personlige oplysninger kan derudover danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, forretningsmæssig opfølgning, forretnings- og metodeudvikling samt risikostyring. Personlige oplysninger bruges også til markedsføringsformål, medmindre du har frabedt dig at modtage materiale i forbindelse med direkte markedsføring.

Nordea overlader ikke oplysningerne til tredjemand, medmindre dette kræves i henhold til lovgivningen. Inden for rammerne af de gældende fortrolighedsbestemmelser kan personlige oplysninger også blive gjort tilgængelige for andre selskaber i Nordea koncernen eller andre selskaber, som koncernen samarbejder med. Nordea vil ikke på nogen måde tillade sådanne underleverandører at bruge oplysningerne til andre formål end foreskrevet af Nordea.

I øjeblikket behandler Webtrends, et selskab med base i USA, de indsamlede oplysninger på Nordeas vegne. Webtrends er førende på verdensplan inden for indsamling af webstatistik, og for at sikre beskyttelse af privatlivet overholder selskabet EU-Kommissionens databeskyttelsesdirektiv (oktober 1998) gennem standardkontraktbestemmelserne godkendt via EU-Kommissionens afgørelse 2010/87/EU af 5. februar 2010.

Du kan anmode om information om dine personoplysninger, som behandles af Nordea, ved at skrive til Nordea Bank AB (publ), Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm. Du kan også anmode om at få rettet forkerte eller vildledende oplysninger ved at kontakte Nordea på ovenstående adresse.

<<Tilbage