01-02-2021 09:59

Udlån og investeringer i fossil energi

Eksempel på Nordeas tre største investeringer, som i rapporten defineres som kulselskaber:

  • DTE Energy: har historisk haft en af de mest udledningstunge energiporteføljer i USA, men implementerer samtidig løsninger, der bidrager til en af de betydeligste udledningsreduktioner på markedet. Selskabets mål er at halvere sin udledning senest i 2030 og nå CO2-neutralitet senest i 2050. Det har allerede lukket ca. 20 pct. af sine kulkraftværker de seneste to år og vil lukke ca. 50 pct. de kommende to år. De resterende kulkraftværker bliver lukket på lidt længere sigt. Samtidig investerer selskabet aggressivt i vedvarende energi og forventer at nå mindst 25 pct. vedvarende energi i de kommende år.

 

  • Enel: Enels andel af vedvarende energi i elproduktionen er steget støt gennem årene til næsten 43,3% i 2019. Enel er et eksempel på et progressivt energiselskab, som støtter omstillingen til klimavenlig energi, og dets klimastrategi er certificeret af Science-Based Targets Initiative, der er i tråd med Paris-aftalen

 

  • Entergy: er allerede i dag en af de største producenter af fossilfri energi i USA (hovedsageligt atomkraft), men har også en mindre andel af kul (5 pct.) og en andel af gas (33 pct.) i sin portefølje. Selskabet har en overbevisende omstillingsplan i tråd med Paris-aftalens mål, herunder et mål om CO2-neutralitet senest i 2050. På kort sigt arbejder selskabet mod dette mål ved at lukke alle sine kulkraftværker senest i 2030 og mangedoble andelen af vedvarende energi. 
Bæredygtighed
ESG
Bæredygtig bankvirksomhed