Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Funding maturity profile

Maturity profile for long term funding

As of 31 December 2019, EURm

  Senior non preferred Senior preferred Covered bonds Nordea Mortgage Bank Covered bonds Nordea Eiendomskreditt Covered bonds Nordea Hypotek
2020  

8,83

2,41 0,83 4,74
2021   5,63

1,40

2,08 7,3
2022   6,15 2,87 2,25 8,47
2023 2,38 1,86 2,37 2,06 5,53
2024 0,04 0,25 1,15 1,82 5,03
2025 0,05 2,49 1,13 0,06 0,02
2026   1,21 1,64 0,49 0,58
2027   1,00 2,22   0,05
2028-   0,42 0,89 0,12 0,21