Yleiset ehdot World Wide Web -sivujen käyttämiselle

  • Alkuun
  • Yleiset ehdot World Wide Web -sivujen käyttämiselle

Ehdot

Lue huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailet seuraavilla verkkosivuilla. Käydessäsi näillä sivuilla hyväksyt samalla alla olevat ehdot sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivuston osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Verkkopankkipalvelujen käyttöön sovelletaan erityisiä palvelua koskevia sopimusehtoja.

Palvelun ja näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden verkkosivujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Palveluntarjoajat

Näillä verkkosivuilla voi olla Nordea Bank Oyj (jäljempänä Nordea) tai muiden Nordea Bank Oyj-konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja. Kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä palveluntarjoaja. Tietoa Nordea Bank Oyj-konsernista ja siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla kohdasta "Tietoa Nordeasta".

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Nimi
Nordea Bank Oyj
Kotipaikka
Helsinki, Suomi
Osoite

Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Helsinki

Yhteisötunnus
2858394-9
Alv-tunnus
FI28583949
Puhelin
0200 30000
Sähköposti
Contact webmaster

Muut palveluntarjoajat

Näillä verkkosivuilla voidaan tarjota asiakkaalle myös muiden Nordea Bank Oyj-konserniin kuuluvien yhtiöiden tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Vastaavia tietoja muista Nordea Bank Oyj-konserniin kuuluvista yhtiöistä on saatavilla mm. seuraavien linkkien kautta: 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Ruotsin verkkosivusto)   

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (Tanskan sivuliikkeen verkkosivusto)

Nordea Bank Oyj (Suomen sivuliikkeen verkkosivusto)

Nordea Bank Abp, filial i Norge (Norjan sivuliikkeen verkkosivusto)

Muiden palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta aineistosta.

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Näillä sivuilla annettuja tietoja ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai kenenkään palveluntarjoajan antamana suosituksena, ellei Nordea nimenomaisesti toisin ilmoita. Tämä koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu yksinomaan Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan elleri, Viroon ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Näillä sivuilla annettua tietoa ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Mikään tieto näillä verkkosivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen. Nordea Bank Oyj-konserniin kuuluvien yritysten kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Nordea voi näillä sivuilla antaa neuvoja varojen sijoittamisesta ja verotuksesta. Nordea ei vastaa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä tai neuvonnan perusteella tehdyistä toimista.

Tietoa henkilötietojen käytöstä

Nordea Bank Oyj, yhteisötunnus 2858394-9, toimii nordea.com-sivustolla käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Uusi versio Nordean tietosuojaselosteesta tulee voimaan 25.5.2018, kun yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. 

» Lue lisää evästeiden käytöstä nordea.com-sivuilla

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Näillä verkkosivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta aineistosta, johon näiltä verkkosivuilta mahdollisesti on linkki. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Sähköposti

Sivujen käyttäjien kannattaa huomioida, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Nordealle sähköpostitse. Nordea tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Nordealla on oikeus asiakkaan pyytäessä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Nordea ei vastaa viestin katoamisesta tai muuttumisesta aiheutuneista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden verkkosivujen omistusoikeus, tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Nordea Bank Oyj-konserniin kuuluville yhtiöille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Nordean kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, sen mukaisesti, missä edellä mainituista maista asiakas käyttää näitä sivuja. Nordea Bank Oyj-konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkosivuilla on ilmoitettu sovellettavasta laista erikseen.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this website, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this website of banking services (including accepting and/or