Osakeanti ja vuoden 2008 osingon pienentäminen vapaiden pääomien vahvistamiseksi 3 miljardilla eurolla