Varsinainen yhtiökokous

annual general meeting

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Varsinainen yhtiökokous 2019 Previous
General Meetings
About
General Meetings
Previous
mergers
Varsinainen yhtiökokous 2019

Aika: 28. maaliskuuta 2019 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 11. Osakkeenomistajia, avustajia ja osakkeenomistajia valtakirjalla edustavia asiamiehiä pyydetään todistamaan henkilöllisyytensä sisäänkäynnillä.

Jokaisella osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 18. maaliskuuta 2019, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistajat, jotka ovat yksityishenkilöitä ja haluavat osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, voivat ilmoittautua alla olevan linkin kautta. Oikeushenkilöt ilmoittautuvat kirjallisesti tai puhelimitse yhtiökokouskutsun ohjeiden mukaisesti.  

Asiamies 

Osakkeenomistajat, jotka osallistuvat yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, ilmoittautuvat yhtiökokoukseen kirjallisesti tai puhelimitse yhtiökokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja toimittavat alkuperäisen valtakirjalomakeen Nordealle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. 

Osoite ja puhelinnumero

Suomessa
Computershare AB
”Nordean varsinainen yhtiökokous 2019”
Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
+358 9 42 721 429

Tanskassa
Computershare A/S
”Nordea’s AGM 2019”
Lottenborgvej 26 D
DK-2800 Kgs. Lyngby
+45 45 46 09 97

Ruotsissa
Computershare AB
”Nordea’s AGM 2019”
Box 610
SE-182 16 Danderyd
+46 8 518 01 553

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon voidakseen osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajat pyytävät näin ollen säilyttäjäpankkia rekisteröimään osakkeet tilapäisesti osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen 18. maaliskuuta 2019. 

 

 

Previous
General Meetings
About
General Meetings

The General Meeting is the Company’s highest decision-making body, at which the shareholders exercise their voting rights. At the General Meeting decisions are taken regarding matters such as the annual accounts, dividend, election of the Board of Directors and auditor and remuneration to Board members and auditor.

General Meetings are held in Helsinki.

The Annual General Meeting is held yearly before the end of May.

Every shareholder has the right to attend the General Meeting and propose matters to be dealt with at the General Meeting. The last date to make such a proposal to the Board of Directors will be announced on this website at the latest on 31 December.

A shareholder who is present at the General Meeting has the right to request information on matters to be considered at the meeting.

The notice convening a General Meeting is issued to shareholders on this website not earlier than three months prior to and not later than three weeks prior to the General Meeting. Decisions at the General Meeting are made by simple majority of votes, unless other majority requirements are set out in the Finnish Companies Act.

Voting rights

Each share in Nordea entitled to one vote. At General Meetings, each shareholder is entitled to vote for the full number of shares that he or she owns or represents. Nordea is not entitled to vote for its own shares at General Meetings.

Updated: October 2018 

Nomination Process

Nordea has a Nomination Board representing the shareholders and which is established by the General Meeting. The Nomination Board prepares the decision proposals on elections and remunerations to be taken by the shareholders at the AGM, in order to provide a sound basis for the meeting’s consideration of these matters. 

The four largest shareholders in terms of votes who wish to participate in the Nomination Board are entitled to appoint one member each. In addition, the Chairman of the Board of Directors participates in the Nomination Board.

The Nomination Board is constituted yearly on the basis of the shareholdings on 31 August the year preceding the annual general meeting. The mandate is valid until a new Nomination Board has been constituted.
An extraordinary general meeting in Nordea Bank Abp, the new Finnish parent company of the Nordea Group, has adopted substantially the same decision on establishment of a Nomination Board as the AGM of Nordea Bank AB (publ). Considering that the re-domiciliation of the parent company to Finland was implemented on 1 October 2018, the Nomination Board for the AGM 2019 was constituted on the basis of the shareholdings on 1 October 2018.

The composition of the Nomination Board:

  • Kari Stadigh, chairman of the Nomination Board, Group CEO and President of Sampo plc 
  • Mogens Hugo, Nordea-fonden
  • Hans Sterte, Head of Investment Management at Alecta
  • Risto Murto, President and CEO of Varma
  • Björn Wahlroos, Chairman of the Board of Directors

The Charter of the Nomination Board can be found here (pdf, 130 KB).

Updated: October 2018

Previous
mergers