Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 17.2.2010

16.02.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 17.2.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset ja OMXH25 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Warrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet,Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset ja OMXH25 indeksi.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Warranttien kokonaismäärä

3 000 000 – 15 000 000

Kauppakäyntierä

1 warrantti

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille.Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota taikatsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com,www.nordea.fi, www.nesteoil.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ja www.omxnordicexchange.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

War-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus

War-
rantin
ISIN-
koodi

Kohde-
etuus

Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi

Valuutta

Lisätietoa
yhtiöstä

H250R1900NDS

FI4000009402

OMXH25

FI0008900212

EUR

www.omxnordic
exchange.com

H250X1800NDS

FI4000009410

OMXH25

FI0008900212

EUR

www.omxnordic
exchange.com

NOK1L 14NDS

FI4000009428

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

NDA0F 75NDS

FI4000009436

Nordea Bank AB

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

NES0F 125NDS

FI4000009444

Neste Oil Oyj

FI0009013296

EUR

www.nesteoil.com

STE0F 5NDS

FI4000009451

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.storaenso.com

UPM0R 7NDS

FI4000009469

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-kymmene.com

UPM0F 85NDS

FI4000009477

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-kymmene.com

Taulukko 2

War-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus

Lunas-
tus-
hinta

Tyyppi

Kerroin

War-
rant-
tien
kokonais-
määrä

Liikkee-
seen-
lasku-
päivä

Erään-
tymis-
päivä

Selvitys-
päivä

H250R1900NDS

1 900,00

myynti

0,01

3 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.2010

H250X1800NDS

1 800,00

myynti

0,01

3 000 000

17.2.2010

17.12.2010

27.12.2010

NOK1L 14NDS

14,00

osto

0,2

15 000 000

17.2.2010

16.12.2011

23.12.2011

NDA0F 75NDS

7,50

osto

0,2

3 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.2010

NES0F 125NDS

12,50

osto

0,2

3 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.2010

STE0F 5NDS

5,00

osto

0,2

3 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.2010

UPM0R 7NDS

7,00

myynti

0,2

3 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.2010

UPM0F 85NDS

8,50

osto

0,2

3 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.2010

Helsingissä 16.2.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh. +358 9 369 49354.