Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 6 uutta warranttisarjaa 28.1.2010

27.01.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta warranttisarjaa 28.1.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) ja Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet ja Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Warrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet ja Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Warranttien kokonaismäärä

3 000 000 – 15 000 000

Kauppakäyntierä

1 warrantti

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille.Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota taikatsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com,www.nordea.fi ja www.storaenso.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

War-

rantin

kaupan-

käynti-

tunnus

War-

Rantin

ISIN-

koodi

Kohde-

etuus

Kohde-

etuuden

ISIN-

koodi

Valuutta

Lisätietoa

yhtiöstä

0QNOKEW850

FI4000008941

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

0ENOKEW105

FI4000008958

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

0ENOKEW115

FI4000008966

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

0CNDAEW700

FI4000008974

Nordea Bank AB

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

0OSTEEW400

FI4000008982

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.storaenso.com

0CSTEEW475

FI4000008990

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.storaenso.com

Taulukko 2

War-

rantin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lunas-

tus-

hinta

Tyyppi

Kerroin

War-

Rant-

tien

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvitys-

päivä

0QNOKEW850

8,50

myynti

0,2

15 000 000

28.1.2010

21.5.2010

28.5.2010

0ENOKEW105

10,50

osto

0,2

15 000 000

28.1.2010

21.5.2010

28.5.2010

0ENOKEW115

11,50

osto

0,2

15 000 000

28.1.2010

21.5.2010

28.5.2010

0CNDAEW700

7,00

osto

0,2

3 000 000

28.1.2010


19.3.2010

26.3.2010

0OSTEEW400

4,00

myynti

0,2

3 000 000

28.1.2010

19.3.2010

26.3.2010

0CSTEEW475

4,75

osto

0,2

3 000 000

28.1.2010

19.3.2010

26.3.2010

Helsingissä 27.1.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.