Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen2 uutta max sertifikaattisarjaa 28.1.2010

27.01.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 2 uutta max sertifikaattisarjaa 28.1.2010. Max sertifikaattien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osakeet sekä OMXH25 -indeksi. Max sertifikaatit ovat osto sertifikaatteja. Max sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Max sertifikaattien päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki max sertifikaatit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin ja sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Max sertifikaatti (osto)

Sertifikaatin kohde

Nokia Oyj (NOK1V) osake ja OMXH25 -indeksi

Käteissuorituksen määrä

Jos Lopetushinta > Max taso:

Kerroin x Max taso

Jos Lopetushinta < Max taso:

Kerroin x Lopetushinta

Lopetushinta

Virallinen päätöskurssi lopetushinnan määräytymispäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Sertifikaattien kokonaismäärä

2 000 000 (kts. taulukko 2 alla)

Kauppakäyntierä

1 sertifikaatti

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan sertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

kaksi (2) prosenttia, kuitenkin vähintään EUR 0,10.

Noteeraukset ovat vähintään 1000 sertifikaatille. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuutena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijoiden kotisivuilta: www.nokia.fi ja www.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin
kaupankäynti-
tunnus

Sertifikaatin
ISIN koodi

Kohde
etuus

Kohde-
etuuden ISIN-
koodi

Valuutta

Lisätietoja
yhtiöstä

1CH25CF22M

FI4000008867

OMXH25 Index

FI0008900212

EUR

http://www.
omx
nordic
exchange.com/

1LNOKCF12M

FI4000008875

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.fi

Taulukko 2

Sertifi-
kaatin
kaupan-
käynti-
tunnus

Lunastus-
hinta/Max
taso

Tyyppi

Kerroin

Sertifik-
aattien
kokonais-
määrä

Liikkee-
seen-
laskupäivä

Erään-
tymis-
päivä

Selvitys-
päivä

1CH25CF22M

2200

C

0,01

2 000 000

28.1.2010

18.3.2011

25.3.2011

1LNOKCF12M

12

C

1

2 000 000

28.1.2010

16.12.2011

23.12.2011

Helsingissä 27.1.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.