Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 25.10.2010

22.10.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 25.10.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja Sampo Oyj:n (SAMAS) osakkeet sekä DAX indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V), Stora Enso Oyj (STERV) ja Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä DAX indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com,www.fortum.com,www.upm-kymmene.com,www.storaenso.com,www.sampo.fi ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
warr-
antin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX0L6400NDSFI4000015458DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX0X6750NDSFI4000015466DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX0X6825NDSFI4000017041DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TNOK1B 72NDSFI4000017058Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1N 10NDSFI4000017066Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TFUM1B 19NDSFI4000017074Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1N 22NDSFI4000017082Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TUPM1B 115NDSFI4000015474UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TUPM1N 14NDSFI4000015482UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TSTE1B 625NDSFI4000015490Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSAM1N 225NDSFI4000015516Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
RajatasoTyyppiKerroinTurbo-
warr-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvit-
ys-
päivä
TDAX0L6400NDS6 400,006 425,00osto1/100500 00025.10.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010
TDAX0X6750NDS6 750,006 725,00myynti1/100500 00025.10.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010
TDAX0X6825NDS6 825,006 800,00myynti1/150750 00025.10.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010
TNOK1B 72NDS7,207,60osto11 000 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TNOK1N 10NDS10,009,60myynti11 000 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TFUM1B 19NDS19,0019,40osto1500 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TFUM1N 22NDS22,0021,60myynti1500 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TUPM1B 115NDS11,5011,90osto1500 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TUPM1N 14NDS14,0013,60myynti1500 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TSTE1B 625NDS6,256,50osto1500 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TSAM1N 225NDS22,5022,10myynti1500 00025.10.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011

Helsingissä 22.10.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh. (09) 369 50112