Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 6 uutta warranttisarjaa 25.10.2010

22.10.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta warranttisarjaa 25.10.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osakkeet ja OMXH25 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V) osake ja OMXH25 indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com ja www.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
H251O2300NDSFI4000015391OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordicexchange.com
H251C2700NDSFI4000015409OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordicexchange.com
NOK1A 875NDSFI4000015417Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1O 78NDSFI4000015425Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1D 95NDSFI4000015433Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1I 105NDSFI4000015441Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
TyyppiKerroinWarrantin
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
H251O2300NDS2 300,00myynti1/1003 000 00025.10.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
H251C2700NDS2 700,00osto1/1003 000 00025.10.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
NOK1A 875NDS8,75osto1/515 000 00025.10.
2010
21.1.
2011
28.1.
2011
NOK1O 78NDS7,80myynti1/515 000 00025.10.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
NOK1D 95NDS9,50osto1/515 000 00025.10.
2010
15.4.
2011
26.4.
2011
NOK1I 105NDS10,50osto1/515 000 00025.10.
2010
16.9.
2011
23.9.
2011

Helsingissä 22.10.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh. +358 (09) 369 50112