Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 5 uutta warranttisarjaa 17.11.2010

16.11.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 5 uutta warranttisarjaa 17.11.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V) osakkeet
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväVirallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK1A 78NDSFI4000017140Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1N 72NDSFI4000017157Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1B 825NDSFI4000017165Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1E 925NDSFI4000017173Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK3L 105NDSFI4000017181Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
TyyppiKerroinWarranttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
NOK1A 78NDS7,80osto1/515 000 00017.11.201021.1.201128.1.2011
NOK1N 72NDS7,20myynti1/515 000 00017.11.201018.2.201125.2.2011
NOK1B 825NDS8,25osto1/515&nb
sp;000 000
17.11.201018.2.201125.2.2011
NOK1E 925NDS9,25osto1/515 000 00017.11.201020.5.201127.5.2011
NOK3L 105NDS10,50osto1/515 000 00017.11.201020.12.20133.1.2014

Helsingissä 16.11.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112