Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 1.12.2010

30.11.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 1.12.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n (TLV1V) osakkeet ja DAX indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeWärtsilä Oyj (WRT1V), Metso Oyj (MEO1V),Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj(TLV1V) osakkeet ja DAX indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä150 000 – 750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.wartsila.com, www.metso.com, www.talvivaara.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TWRT1C 44NDSFI4000017215Wärtsilä
Oyj
FI0009003727EURwww.
wartsila.
com
TWRT1O 66NDSFI4000017223Wärtsilä
Oyj
FI0009003727EURwww.
wartsila.
com
TMEO1C 31NDSFI4000017231Metso
Oyj
FI0009007835EURwww.
metso.com
TMEO1O 51NDSFI4000017249Metso
Oyj
FI0009007835EURwww.
metso.
com
TTLV1B 5NDSFI4000017256Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö
Oyj
FI0009014716EURwww.
talvivaara.
com
TTLV1N 75NDSFI4000017264Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö
Oyj
FI0009014716EURwww.
talvivaara.
com
TDAX1C6650NDS1FI4000017
272
DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1O7100NDSFI4000017280DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvit-
ys-
päivä
TWRT1C 44NDS44,0046,50osto1/5500 0001.12.20103.3.
2011
10.3.
2011
TWRT1O 66NDS66,0063,50myynti1/5500 0001.12.20103.3.
2011
10.3.
2011
TMEO1C 31NDS31,0033,50osto1/5750 0001.12.201030.3.
2011
6.4.
2011
TMEO1O 51NDS51,0048,50myynti1/5750 0001.12.201030.3.
2011
6.4.
2011
TTLV1B 5NDS5,005,40osto1150 0001.12.201018.2.
2011
25.2.
2011
TTLV1N 75NDS7,507,10myynti1150 0001.12.201018.2.
2011
25.2.
2011
TDAX1C6650NDS16 650,006 675,00osto1/100500 0001.12.201018.3.
2011
25.3.
2011
TDAX1O7100NDS7 100,007 075,00myynti1/100500 0001.12.201018.3.
2011
25.3.
2011

Helsingissä 30.11.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.