Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta turbowarranttisarjaa 9.12.2010

08.12.10 11:04 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 7 uutta turbowarranttisarjaa 9.12.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet ja DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeStora Enso Oyj (STERV) osakkeet ja DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.storaenso.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX1C6750NDSFI4000017298DAXDE0008469008EURwww.deutsche
-boerse.com
TDAX1C6850NDSFI4000017306DAXDE0008469008EURwww.deutsche
-boerse.com
TDAX1O7150NDSFI4000017314DAXDE0008469008EURwww.deutsche
-boerse.com
TDAX1O7250NDSFI4000017322DAXDE0008469008EURwww.deutsche
-boerse.com
TESX1C2600NDSFI4000017421Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1O3000NDSFI4000017439Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TSTE1N 85NDSFI4000017447Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.stora
enso.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Luna-
stus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Ker-
roin
Turbo-
warrantin
lukumäärä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Eräänty-
mis-
päivä
Sel-
vitys-
päivä
TDAX1C6750NDS6 750,006 775,00osto1/150750 0009.12.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
TDAX1C6850NDS6 850,006 875,00osto1/100500 0009.12.
2010
18.3.-
2011
25.3.
2011
TDAX1O7150NDS7 150,007 125,00myynti1/100500 0009.12.
2010
18.3.-
2011
25.3.
2011
TDAX1O7250NDS7 250,007 225,00myynti1/150750 0009.12.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
TESX1C2600NDS2 600,002 600,00osto1/100500 0009.12.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
TESX1O3000NDS3 000,003 000,00myynti1/100500 0009.12.
2010
18.3.
2011
25.3.
2011
TSTE1N 85NDS8,508,25myynti1500 0009.12.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011

Helsingissä 8.12.2010
NORDEA BANK AB (publ)
Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä, +358 9 369 49354.