Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 17.2.2010

16.02.10 10:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 17.2.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Sampo Oyj:n (SAMAS) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Turbowarrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V), Sampo Oyj (SAMAS) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit

Rajavertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.

Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä

Aikaisin seuraavista:

Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Jos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Kauppakäyntierä

1 turbowarrantti

Warranttien kokonaismäärä

500 000 – 1 000 000

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:

http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com,www.fortum.com,www.nordea.fi, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com, www.stoxx.com ja www.deutsche-boer
se.com
. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus

Turbo-
war-
rantin
ISIN-
koodi

Kohde-
etuus

Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi

Valuutta

Lisätietoa
yhtiöstä

TESX0F2500NDS

FI4000009493

Dow Jones Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

TESX0F2600NDS

FI4000009501

Dow Jones Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

TESX0R2900NDS

FI4000009519

Dow Jones Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

TDAX0F5200NDS

FI4000009527

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0F5300NDS

FI4000009535

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0R5950NDS

FI4000009543

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TNOK0R 11NDS

FI4000009550

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TNOK0R 12NDS

FI4000009568

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TFUM0R 20NDS

FI4000009576

Fortum Oyj

FI0009007132

EUR

www.fortum.com

TNDA0F 6NDS

FI4000009584

Nordea Bank AB

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

TSAM0R 20NDS

FI4000009592

Sampo Oyj

FI0009003305

EUR

www.sampo.fi

TUPM0F 7NDS

FI4000009600

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-
kymmene.com

Taulukko 2

Turbo-
war-
rantin
kaupaun-
käynti-
tunnus

Lunas-
tus-
hinta

Raja-
taso

Tyyppi

Kerroin

Turbo-
war-
rantin
luku-
määrä

Liikkee-
seen-
lasku-
päivä

Erään-
tymis-
päivä

Selvi-

tys-
päivä

TESX0F2500NDS

2 500

2 500

osto

0,01

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TESX0F2600NDS

2 600

2 600

osto

0,01

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TESX0R2900NDS

2 900

2 900

myynti

0,01

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TDAX0F5200NDS

5 200

5 250

osto

0,005

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TDAX0F5300NDS

5 300

5 350

osto

0,005

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TDAX0R5950NDS

5 950

5 900

myynti

0,005

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TNOK0R 11NDS

11

11

myynti

1

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TNOK0R 12NDS

12

12

myynti

1

1 000 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TFUM0R 20NDS

20

20

myynti

1

500 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TNDA0F 6NDS

6

6

osto

1

500 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TSAM0R 20NDS

20

20

myynti

1

500 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

TUPM0F 7NDS

7

7

osto

1

500 000

17.2.2010

18.6.2010

28.6.
2010

Helsingissä 16.2.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh. +358 9 369 49354.