Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus 2009

26.02.10 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance Report) vuodelta 2009 on julkaistu.

Asiakirjat ovat tiedotteen liitteessä ja ne löytyvät Internetistä osoitteesta www.nordea.com (Investor relations/Toimintaa kuvaavat luvut/Paikalliset tulostiedotteet Suomessa).

Nyt julkistettu vuosikertomus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank AB:n (publ) tilinpäätös kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n puolivuotiskatsaus julkistetaan 21.7.2010.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Tomi Närhinen, talousjohtaja, (09)165 57661

Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordea konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat pohjoismainen pankkitoiminta, private banking sekä yhteisöasiakkaat ja kansainvälinen pankkitoiminta. Nordea Bank AB:n (publ) vuosikertomus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin vuosikertomukseen.

Liitteet:

Nordea Pankki Suomi Oyj vuosikertomus 2009 (pdf, 925 KB)