Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 2 uutta bull indeksisertifikaatti-sarjaa 9.3.2010

08.03.10 13:07 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 2 uutta bull indeksisertifikaatti-sarjaa 9.3.2010. Bull indeksisertifikaattien kohde-etuutena onNASDAQ 100 Indeksiin tai S&P500 Indeksiin sidotut futuurisopimukset. Bull indeksisertifikaatit ovat osto sertifikaatteja. Bull indeksisertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Bull indeksisertifikaattien päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Bull indeksisertifikaatit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin ja sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Sertifikaattien lopulliset ehdot julkaistaan ainoastaan englannin kielellä.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Bull indeksisertifikaatti (osto)

Sertifikaatin kohde

NASDAQ 100 Indeksiin tai S&P500 Indeksiin sidottu futuurisopimus

Käteissuorituksen määrä

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Lopetushinta

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Aikaisempi seuraavista päivistä:

  1. Eräpäivä: Ks. Taulukko 2; tai

  2. Eräpäiväksi määritelty päivä eräpäivän määräytymispäivä – kohdassa (Expiration Date Determination Day)

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

NASDAQ 100 Indeksi ja S&P500 Indeksi:

CME

Vertailuhinnan määräytyminen

Sertifikaatin ja sertifikaatin kohteen arvostusaika on klo 19.00 (Helsinki).

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Muuntokurssi

EUR / USD vaihtokurssi

Valuutta

EUR

Sertifikaattien kokonaismäärä

1 000 000 (ks. taulukko 2 alla)

Kauppakäyntierä

1 sertifikaatti

Markkinatakaaja

Nordea toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan sertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

neljä (4) prosenttia tai

EUR 0,10, jos myyntitarjous < 2 EUR

Ostotarjousta ei anneta, mikäli sertifikaatin markkina-arvo on pienempi kuin EUR 0,10. Noteeraukset ovat vähintään 500 sertifikaatille. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota taikatsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatinkohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa http://omxgroup.com/nordicexchange,

www.standardandpoors.com ja www.nasdaq.com

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään indeksisertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat indeksisertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifi-

kaatin kaupan-

käynti-

tunnus

Sertifikaatin ISIN-koodi

Kohde-

etuus

Kohde-

etuuden

ISIN-koodi

Kohde-

etuuden valuutta

Lisätietoja

yhtiöstä

BULL NSDQ NF

FI4000009774

NASDAQ 100 INDEX

US6311011026

USD

www.nasdaq.com

BULL SP500 NF

FI4000009782

S&P500 INDEX

US78378X1072

USD

www.standardandpoors.com

Taulukko 2

Sertifik-

aatin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lunastus-

hinta

Tyyppi

Kerroin

Sertifik-

aattien kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvitys-

päivä

BULL NSDQ NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL SP500 NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsingissä 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.